Obec Sedlice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://sedlice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sedlice
Sedlice 19
262 42 Sedlice

Datová schránka: k8ya8tc
E-mail: obec-sedlice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 02. 2024 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
12. 02. 2024 Pozvánka na jednání rady svazku dne 14.3.2024
31. 01. 2024 Výroční zpráva 2023
26. 01. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5.2.2024 v 19:00h
26. 01. 2024 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ
26. 01. 2024 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků KOPÚ Hoděmyšl
12. 01. 2024 Veřejná vyhláška - vydání změny č.2 územního plánu
09. 01. 2024 OOP - výjimka ochrany vlka v případě škod
08. 01. 2024 Záměr směny části pozemků 908/1 a 717/2 o výměře 48 m2
13. 12. 2023 DSO mikroregion Třemšín - schválený rozpočet 2024
13. 12. 2023 rozpočtové opatření 4-2023
11. 12. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2023
11. 12. 2023 DSO ORP Příbram- Schválené rozpočtové opatření č.2-2023
11. 12. 2023 DSO ORP Příbram-Schválené rozpočtové opatření č.1-2023
11. 12. 2023 DSO ORP Příbram-Návrh rozpočtu pro rok 2024
07. 12. 2023 Schválené rozpočtové opatření č.2-2023
28. 11. 2023 opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy
24. 11. 2023 Pozvánka na jednání rady svazku dne 6.12.2023
22. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Sedlice na rok 2024
22. 11. 2023 Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregion Třemšín 2024
06. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2023
30. 10. 2023 rozpočtové opatření 3-2023
30. 10. 2023 rozpočtové opatření 2-2023
30. 10. 2023 rozpočtové opatření 1-2023
26. 10. 2023 Schválené rozpočtové opatření č.1-2023
25. 10. 2023 Schválený rozpočet DSO ORP Příbram pro rok 2024
06. 10. 2023 Pozvánka na jednání rady svazku dne 23.10.2023
03. 10. 2023 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání změny č.2 územního plánu - opakované veřejné projednání
02. 10. 2023 Pozvánka na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, dne 23.10.2023
02. 10. 2023 Návrh rozpočtu pro rok 2024
21. 09. 2023 Kanalizační řád stokové sítě obce Sedlice - schválení
13. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku 908/17 o výměře 3m2
31. 08. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7.9.2023
07. 08. 2023 Vyhláška o zahájení řízení schválení kanalizačního řádu
27. 07. 2023 seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
26. 06. 2023 Zápis z úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy
06. 06. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13.6.2023
31. 05. 2023 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání změny č.2 územního plánu - veřejné projednání
25. 05. 2023 povolení změny stavby vodovodního řadu
25. 05. 2023 návrh závěrečného účtu za rok 2022
24. 05. 2023 DSO mikroregion Třemšín - závěrečný účet 2022
16. 05. 2023 Pozvánka na úvodní jednání pozemkových úprav
16. 05. 2023 Pozvánka na Radu svazku, konané dne 18.5.2023
16. 05. 2023 Pozvánka na jednání Valné hromady svazku, konané dne 23.5.2023
16. 05. 2023 Schválený Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2022
16. 05. 2023 Návrh - Závěrečného účtu 2022
16. 05. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
16. 05. 2023 Schválený Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2021
16. 05. 2023 Návrh - Závěrečného účtu 2021
16. 05. 2023 Příloha

XML