Obec Sedlice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://sedlice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sedlice
Sedlice 19
262 42 Sedlice

Datová schránka: k8ya8tc
E-mail: obec-sedlice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
25. 08. 2022 Svolání prvního zasedání volební komise
24. 08. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1.9.2022
08. 08. 2022 rozpočtové opatření 03-2022
21. 07. 2022 oznámení o počtu volebních okrsků - komunální volby 2022
11. 07. 2022 Kanalizační řád stokové sítě obce Sedlice - schválení
23. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu
22. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení Nařízení o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy
22. 06. 2022 Výzva k podání nabídky na stavební práce Homogenizace ½ komunikace č. III/1919 po stavbě „ Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace, VDJ a vodovod"
22. 06. 2022 rozpočtové opatření 01-2022
22. 06. 2022 rozpočtové opatření 02-2022
22. 06. 2022 Závěrečný účet obce Sedlice za rok 2021
11. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2022
28. 05. 2022 rozpočtové opatření DSO mikroregion Třemšín
28. 05. 2022 Závěrečný účet DSO ORP Příbram za rok 2021
28. 05. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregion Třemšín na roky 2023-2025
28. 05. 2022 Závěrečný účet DSO mikroregion Třemšín za rok 2021
20. 05. 2022 stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2022-2026
10. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2022
10. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
09. 05. 2022 Závěrečný účet DSO za rok 2021
09. 05. 2022 Dokument "Zpráva auditora o výs..." již není dostupný.
09. 05. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2023-2025
05. 05. 2022 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022
02. 05. 2022 Dokument "3. aktualizace zásad ..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Vyúčtování ceny pitné vody za rok 2021
27. 04. 2022 Rozhodnutí o změny stavby před dokončením vodního díla - kanalizace
21. 04. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 27.4.2022
04. 04. 2022 Oznámení o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu
03. 03. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10.3.2022
01. 03. 2022 Rozpočet na rok 2022
01. 03. 2022 Výroční zpráva 2021
28. 02. 2022 oznámení o zahájení řízení změny stavby "kanalizace"
22. 01. 2022 Výzva k podání podnětů do změny Z2 územního plánu obce
11. 01. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.1.2022
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška 03/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška 02/2021 o poplatku za komunální odpad
05. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška 02/2021 o poplatku za komunální odpad
05. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška 03/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
03. 11. 2021 Záměr směny pozemků
03. 11. 2021 záměr prodeje pozemků
26. 10. 2021 oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v kú Hoděmyšl
26. 10. 2021 Dobrovolný svazek obcí - Návrh rozpočtu 2022
26. 10. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2021
06. 10. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2021
01. 10. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku ze psů
22. 09. 2021 Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
16. 09. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 9.9.2021
14. 09. 2021 Vyrozumění o školení volební komise
10. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

XML