« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - PO - návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěZZ - návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 (202.19 kB)

2.MŠ Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025 (383.44 kB)

1MŠ - návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 (233.94 kB)
organizace….<.> 1.mateřská škola Březnice
<br> Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023 a výhled na roky 2024 a 2025 <.>
<br> syntetický účet ukazatel schválený rozpočet návrh na rok výhled na rok výhled na rok
<br> K 30.10.2022 2023 2024 2025
<br> Náklady z činnosti
<br> 501 spotřeba materiálu 730 000,00 750 000,00 770 000,00 790 000,00
<br> 502,503 spotřeba energií,vody 370 000,00 600 000,00 650 000,00 670 000,00
<br> 511 opravy a udržování 89 804,00 70 000,00 80 000,00 90 000,00
<br> 512 cestovné 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00
<br> 513 náklady na reprezentaci 3 500,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00
<br> 518 ostatní služby 213 943,00 250 000,00 262 000,00 275 000,00
<br> 549 jiné ostatní náklady 95 098,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00
<br> 551 odpis dlouhodob.majetku 13 167,00 0,00 0,00 0,00
<br> 521 mzdové náklady 3 649 751,00 3 905 234,00 4 100 496,00 4 305 520,00
<br> 524 odvody (soc.a zdrav.poj.) 1 233 616,00 1 288 727,00 1 353 164,00 1 420 822,00
<br> 528 jiné sociální náklady 25 586,00 30 000,00 42 000,00 45 000,00
<br> 548 tvorba fondů (FKSP) 72 994,00 78 105,00 82 010,00 86 110,00
<br> Náklady za uvedené syntetické účty celkem 6 510 459,00 7 092 066,00 7 482 670,00 7 848 452,00
<br> projekty ESF,šablony 140 196,00
<br> Náklady celkem 6 650 655,00 7 092 066,00 7 482 670,00 7 848 452,00
<br> Výnosy z činnosti
<br> 602 výnosy z prodeje služeb 500 000,00 500 000,00 520 000,00 530 000,00
<br> 649 jiné ostatní výnosy 100 000,00 86 000,00 130 000,00 130 000,00
<br> 662 úroky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Výnosy za uvedené syntetické účty celkem 601 000,00 587 000,00 651 000,00 661 000,00
<br> 6 720 500 příspěvek na provoz od zřiz.882 000,00 1 162 000,00 1 200 000,00 1 250 000,00
<br> 6 720 300 dotace ze státního rozpočtu 5 027 459,00 5 278 832,00 5 542 774,00 5 819 912,00
<br> dotace ESF,šablony 140 196,00
<br> Výnosy celkem 6 650 655,00 7 027 832,00 7 393 774,00 8 391 912,00
<br> Zpracovala:
ZUŠ- návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 (391.09 kB)

ZŠ - návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2024 (339.22 kB)
Základní škola Březnice,Rožmitálská 419
<br> Rozpočet a střednědobý výhled 2022 - 2025
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Doplňková
<br> činnost v
<br> tis <.>
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> v tis <.>
<br> Spotřeba provozního materiálu,učebnic a pod
<br> Teplo,elektrika,voda
<br> Prodané zboží
<br> Ostatní náklady
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Mzdové náklady
<br> Sociální,zdravotní pojištění,FKSP a Kooperativa
<br> Náklady za uvedené syntettické účty celkem 43 450,00 1 920,00 45 100,00 1 940,00 45 600,00 2 050,00 45 980,00 2 050,00
<br> Projekty (ESF,šablony) 223,00 0,00 370,00 0,00 350,00 0,00 200,00 0,00
<br> Spoluúčast na projektech IROP-zřizovatel 300,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Investice 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
<br> Náklady celkem bez investic 44 188,00 1 920,00 45 870,00 1 940,00 45 950,00 2 050,00 46 180,00 2 050,00
<br> Prodej služeb a pronájmy
<br> Tržby,prod.zboží
<br> Úhrada od žáků,zaměstnanců
<br> Úroky banka
<br> Výnosy za uvedené syntetické účty celkem 2 010,00 1 980,00 2 050,00 1 970,00 2 100,00 2 080,00 2 150,00 2 100,00
<br> Dotace ESF,šablony 223,00 0,00 370,00 0,00 350,00 0,00 200,00 0,00
<br> Příspěvek KÚ 35 349,00 0,00 35 400,00 0,00 35 900,00 0,00 36 100,00 0,00
<br> Dotace na provoz od zřizovatele 6 663,00 0,00 7 650,00 0,00 7 650,00 0,00 7 800,00 0,00
<br> Spoluúčast na projektech IROP-zřizovatel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy celkem 44 245,00 1 980,00 45 470,00 1 970,00 46 000,00 2 080,00 46 250,00 2 100,00
<br> investice 0,00 300,00
Rozdíl - ztráta,zisk 57,00 60,00 -400,00 30,00 50,00 30,00 70,00 50,00
<br> Schválil: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,MBA,ředitel ZŠ
<br> Vypracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> V Březnici dne X.XX.XXXX
<br> Výhled vychází z analýzy d...

Načteno

edesky.cz/d/5795445

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz