« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Města Štětí na roky 2024 - 2026 a Návrh rozpočtu Města Štětí na r. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Štětí 2023.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové Náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466
<br> NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 v Kč
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> PŘÍJMY
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> VÝDAJE
<br> Rozdíl Příjmů a Výdajů
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Opravy a udržování celkem
<br> Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 je navržen jako schodkový s tím,že schodek ve výši 87 941 244 Kč bude uhrazen:
<br> ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši 86 953 244 Kč
<br> z Fondu rozvoje bydlení ve výši 578 000 Kč
<br> ze Sociálního fondu ve výši 410 000 Kč
<br> z Fondu vrácených půjček - povodně 2002 0 Kč
<br> Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2023 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí,dne 15.prosince 2022 <.>
<br> Štětí 28.listopadu 2022
<br> 266 368 500
<br> 260 389 744
<br> 93 920 000
<br> 354 309 744
<br> -87 941 244
<br> 87 941 244
<br> 26 113 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů,výdajů a financování.Součástí rozpočtu jsou též rozpočty
jednotlivých fondů Města Štětí <.>
<br> V plném rozsahu zveřejněno na internetových stránkách Města Štětí: www.steti.cz.v odkazu Radnice a samospráva - Rozpočet
a hospodaření.Do listinné podoby v plném rozsahu lze nahlédnout na MěÚ,Odbor ekonomický,Mírové náměstí 69,411 08 Štětí <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Štětí uplatnit písemně ve lhůtě od 29.11.2022 do 14.12.2022,nebo ústně při jeho
projednávání v zastupitelstvu města <.>
<br> 37 596 000
<br> 181 510 000
<br> 45 262 500
<br> 2 000 000
<br>
2022-11-28T13:00:15+0100
XXXXXXXX XXXXXX
Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026.pdf
NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
<br> ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ NA
<br> OBDOBÍ 2024 - 2026
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy 181 510 000 181 510 000 190 000 000 190 000 000 200 000 000 200 000 000 210 000 000 210 000 000
<br> Nedaňové příjmy 45 262 500 45 262 500 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
<br> Kapitálové příjmy 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
<br> Přijaté transfery (příspěvek na st.správu,VPP) 9 750 000 27 846 000 37 596 000 12 000 000 15 000 000 27 000 000 12 000 000 15 000 000 27 000 000 12 000 000 15 000 000 27 000 000
<br> Příjmy celkem 236 522 500 29 846 000 266 368 500 247 000 000 16 500 000 263 500 000 257 000 000 16 500 000 273 500 000 267 000 000 16 500 000 283 500 000
<br> Výdaje provoz investiční celkem provoz investiční celkem provoz investiční celkem provoz investiční celkem
<br> Odbor stavební,životního prostředí a dopravy 45 485 000 8 900 000 54 385 000 35 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 5 000 000 45 000 000 40 000 000 5 000 000 45 000 000
<br> Štětské komunální služby 31 217 000 1 030 000 32 247 000 22 000 000 3 000 000 25 000 000 22 000 000 1 500 000 23 500 000 22 000 000 1 500 000 23 500 000
<br> Odbor majetku a investic 33 010 000 83 440 000 116 450 000 28 000 000 40 000 000 68 000 000 24 000 000 40 000 000 64 000 000 24 000 000 50 000 000 74 000 000
Odbor správy 50 656 744 0 50 656 744 49 000 000 49 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000
<br> Odbor sociálních věcí 15 406 000 0 15 406 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
<br> Kulturní a informační zařízení 23 259 000 250 000 23 509 000 19 000 000 19 000 000 17 000 000 17 000 000 19 000 000 19 000 000
<br> Odbor ekonomický 42 095 000 300 000 42 395 000 38 000 000 38 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
<br> Městská policie 19 261 000 0 19 261 000 19 000 000 19 000 000 16 500 000 16 500 000 19 000 000 19 000 000
<br> 260 389 744 93 920 000 354 309 744 225 ...

Načteno

edesky.cz/d/5795391

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz