Město Štětí

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://86.63.219.6

Údaje orgánu veřejné moci

Město Štětí
Mírové nám. 163
411 08 Štětí

Datová schránka: fypbba8
E-mail: mesto@steti.cz, epodatelna@steti.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 02. 2023 Aukční vyhláška
31. 01. 2023 Záměr převodu č.p.p.č. 1010/1 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.
31. 01. 2023 Záměr převodu č.p.p.č. 48/4 a p.p.č. 48/17 v obci Štětí, k.ú. Stračí.
31. 01. 2023 Záměr převodu č.p.p.č. 48/4 v obci Štětí, k.ú. Stračí.
31. 01. 2023 Záměr převodu č.p.p.č.48/4 v obci Štětí, k.ú. Stračí.
24. 01. 2023 Dražební vyhláška
23. 01. 2023 Dodávka a montáž nového výtahu, Městská knihovna Štětí
20. 01. 2023 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Žádost o stan. MÚ SP - Lidická, Štětí - vyhrazené parkování ZTP
20. 01. 2023 Výroční zpráva o počtu došlých stížností a petic v roce 2022
19. 01. 2023 Výroční zpráva o počtu vydaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
18. 01. 2023 Matrika - svatební termíny pro rok 2023
17. 01. 2023 Volby - II. kolo - oznámení o době a místě konání volby
17. 01. 2023 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Místní úprava provozu, Štětí ul. Radouňská umístění dopravního znač
17. 01. 2023 Pronájem uvolněného startovacího bytu č. 6, Zahradní 749 ve Štětí.
17. 01. 2023 Pronájem uvolněného startovacího bytu č. 4, Zahradní 749 ve Štětí.
12. 01. 2023 vyhlášení nálezu č. 1/2023
12. 01. 2023 VŘ - řidič - údržbář ŠKS
11. 01. 2023 Smlouva o dílo - ,,Rozšíření městského kamerového doh!ížecího systému města Štětí"
11. 01. 2023 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
11. 01. 2023 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
10. 01. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: LT-Hoštka, vNN, kNN, obnova vedení RNN
09. 01. 2023 VŘ OSV sociální pracovník
09. 01. 2023 VŘ OMI referent 012023
09. 01. 2023 Volby - prodloužení úředních hodin pracoviště MV ČR
06. 01. 2023 OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o vystavení Stanovení pro umístění př
05. 01. 2023 Aukční vyhláška
05. 01. 2023 Volby - kontakty do volebních místností
04. 01. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "EcoKraft - Etapa 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch"
04. 01. 2023 Volby - Podmínky hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in
02. 01. 2023 Mondi Štětí - Podstatná změna č. 36 integrovaného povolení
30. 12. 2022 OZNÁMENÍ EÚD 12/2022
28. 12. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): povolení výjimky umístění garáže na p.p.č. 1629, k.ú. Ch
23. 12. 2022 Volby - Zřízení telefonního čísla pro hlasování pro zvláštní přenosné volební schránky
23. 12. 2022 Volby - informace o volebním stanovišti pro okres Litoměřice
23. 12. 2022 Aukční vyhláška
22. 12. 2022 Volby - informace o době a místě konání volby prezidenta
22. 12. 2022 Volby - Volební stanoviště Litoměřice
22. 12. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "EcoKraft - Etapa 1 - PS 10"
21. 12. 2022 Oznámení záměru St. č. 8 - TR Mondi Štětí nové vedení 2x110 kV
21. 12. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 12. 2022 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 3, v budově č.p. 684 v ul. Stračenská ve Štětí.
16. 12. 2022 Grantový program Města Štětí - pravidla pro rok 2023
15. 12. 2022 Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení
15. 12. 2022 Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu
13. 12. 2022 Volby - pozvánka na I. zasedání OVK
12. 12. 2022 Veřejná vyhláška - usnesení o ohledání vozidla
08. 12. 2022 Oznámení EÚD 11/2022
08. 12. 2022 Pozvánka na jednání ZM 15.12.2022
06. 12. 2022 vyhlášení nálezu č. 16/2022
05. 12. 2022 rozhodnutí o odvolání - Zateplení bytového domu 702-706 Nové náněstí, Štětí

XML