« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kulturní akce "Mikuláš s čerty"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (679.2 kB)
II/173
<br> II
/1
<br> 7
3
<br>
II
I/
<br> 1
7
3
4
<br>
MK Zahradnická
<br> M
K
<br> Palackého
<br> DIO - kulturní akce „Mikuláš s čerty“
<br> uzavírka místní komunikace (obytné zóny) na tř.J.P.Koubka v Blatné
<br> M
K
<br> j
ed
<br> n
os
<br> m
ěr
<br> n
á
o
<br> b
yt
<br> <.>
zó
<br> n
a
<br>
<br>
<br>
Umístit nejméně 5 dní
předem.E 13 s textem:
„Platí 05.12.od 16,00
hod.“
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kulturní akce "Mikuláš s čerty" (231.17 kB)
*MUBLX00CGWT4*
MUBLX00CGWT4
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 16.11.2022
Spisová zn.: MUBL 19647/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 20246/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 28.11.2022
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 16.11.2022 podala Kulturní Plantáž Blatná,IČ: 003 75
951,nám.Míru 212,388 01 Blatná (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření
PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice <,>
č.j.KRPC-157444-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnicích č.II/173 (tř.J.P.Koubka),č.III/1734 (tř.J.P.Koubka) a na místní
komunikaci - jednosměrné obytné zóně na tř.J.P.Koubka v Blatné <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení úplné uzavírky jednosměrné obytné zóny na tř.J.P.Koubka v Blatné,pomocí
dopravních značek B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech),dopravního zařízení Z 2
(zábrana pro označení uzavírky),dopravních značek B 24a,b (zákaz odbočování
vpravo/vlevo) <.>
<br> Na parkovišti v uzavřeném úseku budou užity dopravní značky B 28 „zákaz zastavení“
s dodatkovými tabulkami E 13 s textem „Platí 05.12.od 16,00 hod.“
<br>
Kulturní Plantáž Blatná
nám.Míru 212
<br> 388 01 Blatná
<br>
<br>
Č.j.MUBL 20246/2022 -2-
<br>
<br> Umístění jedn...

Načteno

edesky.cz/d/5794202

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz