« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horoušany č. 3 - 06.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (485.87 kB)
0
’5?
<br> Pozva’nka na zaseda’m’zastupitelstva obce Horou§any E.3 <,>
které se bude konat dne 6.prosince 2022 0d 19:00 hodin
v budové Obecnl'ho fifadu Horou§any,Baumanova 12,Horou§any
<br> Program zasedém’ zastupitelstva
<br> Ng‘V‘PWI‘J!‘
<br> 9°
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
12 <.>
13 <.>
<br> Schvéleni programu zasedém’,uréem’ ovéFovatelfi a zapisovatele
<br> Névrh rozpoétu obce Horou§any na rok 2023
<br> StFednédoby vyhled rozpoétu obce Horou§any 2023-2025
<br> Névrh rozpoétu pFI’spévkové organizace M5 Horou§any na rok 2023
<br> StFednédobV vVhled rozpoétu ph’spévkové organizace M5 Horou§any na Iéta 2023-2025
<br> Wsledek veFejnospra’vnI' kontroly M5 Horou§any za druhé pololeti roku 2022
<br> Obecné zévazna’ vyhlé§ka o mistnl'm poplatku za odklédém’ komunélm’ho odpadu z nemovité véci (ru§i
OZV E,3/2021 0 mistnl’m poplatku za odkla’dém’ komunélniho odpadu z nemovité véci)
<br> Stanovenl' cen vodného a stoéného na rok 2023
<br> Zimm’ L'Idriba obce (Uklid snéhu)
<br> Prodej nemovitostl' ve vlastnictvi obce parc.6.st.850 a parc.6.519/159 v k.L’1.Horouéany,oddélené z
pozemku parc.E.519/85,podle GP 1204-1282/2019
<br> Svazek obci Uvalsko
<br> PFI’spévek na sportovnl' aktivity — T.J.Sokol Nehvizdy
<br> Rflzné
<br> Tat'éna Kmentové
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/5793813

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz