« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dolnická, Cheb, MUCH 118288/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

118288 grafická příloha - Dolnická
9/5//04 3 2 B,11,MĚsTs t1,ur1 - 2-,-zz- 1ÚcÝá6,Po\ ''2\ a) e,4 /1\ \_4 l,-.-\ / I /.<.> {l J l)--r7 I l*vrrtudt ; t 1 LÚ,l,l- 3562 ť' tt.Zapz L Ína
118288 návrh OOP - stanovení MÚP - V 12a - Dolnická
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 118288/2022 Cheb 28.11.2022
Sp.Zn.: KSÚ 10108/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
ctvrtnikova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě podnětu města Cheb,IČ: 002 53 979,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb na stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie ČR <,>
kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát <,>
Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-91178/ČJ-2022-190206 ze dne 08.11.2022,v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu a ustanovení § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
spočívající v realizaci vodorovného dopravního značení V 12a (žlutá klikatá čára) na místní komunikaci III.třídy C190
umístěné na p.p.č.2341/1,k.ú.Cheb (ul.Dolnická) – dle přiložené grafické situace <.>
<br> Důvod stanovení: zajištění přístupu k přilehlé nemovitosti <.>
<br> Termín: trvale <.>
<br> Podmínky:
<br> 1.Místní úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci bude realizována dle přiloženého grafického situačního
návrhu doloženéh...

Načteno

edesky.cz/d/5793561

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz