« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice
<br> Velká Krajská 44/1,Litoměřice-Město,412 01 Litoměřice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 437000/2022
Spisová značka: SP6479/2021-508204
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: p.travnicek@spucr.cz
<br> Datum: 24.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Litoměřice,jako správní orgán věcně a místně
<br> příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
<br> pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
<br> vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s ust <.>
<br> § 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
<br> ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že
<br> dnem 21.11.2022 byla ukončena aktualizace BPEJ v části katastrálního území Prosmyky <.>
<br> Ke dni 21.11.2022 je vyhlášena platnost nových map BPEJ v části katastrálního území Prosmyky a
<br> žádá tímto Městský úřad v Lovosicích o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj,Pobočky Litoměřice a Městského úřadu Lovosice <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
vedoucí Pobočky Litoměřice
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br> Potvrzení o vyvěšení
<br>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz