« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 827 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Žlebské Chvalovice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna_vyhlaska.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČO: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br>
<br>
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br> Oddělení územního plánování
<br>
<br> Adresa pracoviště:
<br> Pardubická 67
<br> 537 16 Chrudim
<br>
<br>
<br> Č.j.: CR 090974/2022 ÚPR/HK
<br> Spis.Zn.:
<br> Váš dopis ze dne:
<br> Spis.a skart.znak a lhůta: 326.1 A/10
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel: XXX XXX XXX
<br> E-mail: hana.kovandova@chrudim-city.cz
<br>
<br> V Chrudimi dne: 23.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Chrudim,odbor územního plánování a regionálního rozvoje,oddělení územního
<br> plánování oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění
<br> PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽLEBSKÉ CHVALOVICE 2022 <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Žlebské Chvalovice 2022 je vystaven k veřejnému
<br> nahlédnutí na Odboru úz.plánování a reg.rozvoje,odd.územního plánování Městského úřadu v
<br> Chrudimi a na Obecním úřadě ve Žlebských Chvalovicích <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Žlebské Chvalovice je vystaven k veřejnému
<br> nahlédnutí na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Město a úřad – Odbory MěÚ - Odbor
<br> územního plánování a regionálního rozvoje – Dokumenty – Územně plánovací dokumentace –
<br> Žlebské Chvalovice)
<br>
<br> od 28.11.2022 do 28.12.2022 <.>
<br>
<br> Do 28.12.2022 může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k návrhu zprávy o
<br> uplatňování územního plánu Žlebské Chvalovice 2022 <.>
<br> K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> pověřená řízením Odboru úz.plánování a reg.rozvoje
<br> v z.Ing.XXXXX XXXXX
<br> vedoucí odd.úz.plánování
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5791788

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz