Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 06. 2023 410 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (29.5.2023)
09. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: stanovení MÚP na MK, U Bažantnice, Heřmanův Mě
09. 06. 2023 MUP na III/358 9 a UK Vlčnov návrh OOP: MÚP na UK a silnici III/3589, Vlčnov napojení lokality RD
09. 06. 2023 413 Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Řestoky
09. 06. 2023 414 Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (19.06.2023)
09. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, lešení, oprava fasády
09. 06. 2023 Návrh OOP - MÚP na MK v ul. Na Výsluní atd., Luže: MÚP na MK v ul. Na Výsluní, Luže
09. 06. 2023 417 Záměr obce vypůjčit pozemek v k. ú. Chrudim
08. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/32232,III/322
07. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358, kabelové v
07. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - kontejner, zařízení s
07. 06. 2023 406 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Střemošice
07. 06. 2023 407 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Horka u Chrudimi
07. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - lešení - reko č.p.308,
06. 06. 2023 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Zvýšení bezpečnosti podél I/17 v Bylanech"
06. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, odvodňovací žlab - K P
06. 06. 2023 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): "Rekonstrukce pěší a cyklistické trasy k
06. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: stanovení MÚP - vyhr. parkování Na Ostrově ved
06. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/32232, kabel.
06. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava povrchu chodní
06. 06. 2023 403 Aukční vyhláška - aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Rohovládova Bělá
05. 06. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Silnice III/337 44, III/337 81, chodník a odstavné plochy, Nač
05. 06. 2023 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Přeložka silnice II/340
05. 06. 2023 doručení veřejnou vyhláškou: "Rodinné domy Načešice Podlesí, zástavba lokality Z2N, k.ú. Načešice" v
05. 06. 2023 396 Výběrové řízení - referent oddělení přestupků v dopravě Odboru dopravy
02. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, zařízení staveniště -
01. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358, reko povrc
01. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/3561, reko sil
01. 06. 2023 390 Záměr obce - převod a prodej nemovitostí/částí nemovitostí v k.ú. Chrudim a k. ú. Sobětuchy
01. 06. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - havárie plynovodu, V
31. 05. 2023 384 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 3 územního plánu Proseč
31. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, kabel. vedení nn - Sob
31. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: stanovení MÚP na silnici II/357, Proseč
31. 05. 2023 387 Výběrové řízení - strážník Městské policie Chrudim
30. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - cyklistycký závod "Mistrovs
30. 05. 2023 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP Chotěnice - doznačení kři
30. 05. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Chrast, Tylova ulice - bezpečný a bezbariérový chodník"
29. 05. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chrast, Filcíkova- Šmídova propojení kanalizace
26. 05. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: "Rekonstrukce veřejného osvětlení Bylany"
26. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, oprava lávky - Slatiňa
26. 05. 2023 ODP - OOP - PÚP - dočasný zákaz zastavení (19a): Dočasný zákaz zastavení (§19a) na MK - obnova povrc
26. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/322 71 - přípo
26. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - STL plynovodní přípoj
26. 05. 2023 373 Veřejná vyhláška - zahájení opakovaného řízení o změně č. 3 územního plánu Lukavice
26. 05. 2023 374 Záměr obce pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim
25. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 44, sraz r
24. 05. 2023 OOP na ÚK u areálů SSÚD a DO PČR, Městec, Chroustovice: MÚP na ÚK u areálů SSÚD a DO PČR (u D35), Mě
24. 05. 2023 Dokument "sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
23. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/357,II/358,II/359 cyklo
23. 05. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP, bytové domy Hrochův Týnec - Eas

XML