« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Bublava
<br> na rok 2023
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2022 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Za vyvěšení na úřední desce (vč.elektronické) zodpovídá: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> listopad XXXX
<br> Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 bude předložen kprojednáníZastupitelstvu obce Bublava dne
<br> 14.prosince 2022 <.>
<br> K návrhu rozpočtu mohou občané obce Bublava uplatnit písemné připomínky v termínu do 9.prosince 2022 u starostky obce Bublava,paní lng.M0niky Hrádkové,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva
<br> obce Bublava dne 14.prosince 2022 <.>
<br> V souladu s ust.© 1 I odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,je na internetových stránkách obce Bublava (www.obecbublavacz),na elektronické úřední desce obce Bublava zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu obce Bublava na rok 2023,společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu obce na rok 2023,včetně tabulek s podrobnějším členěním příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023 <.>
<br> Do listinné podoby rozpočtu je možno nahlédnout na Obecním úřadě Bublava.Hospodaření obce za
<br> předchozí roky lze najít na httpsz/fmonitonstatnipokladnacz <.>
<br> SOUHRNNÉ ÚDAJE NÁVRHU ROZPOČTU 2023 (v Kč) 2022 2022 2023 Schválený rozpočet Uplzašánggrcšngčet Návrh PŘÍJMY CELKEM 7 340 565,00 13 460 630,99 10 155 000,00 daňové příjmy 5 267 006,32 5 477 140,15 6 368 485,00 nedaňové příjmy 1 030 958,68 1 107 764,37 1 413 415,00 ztoho kapitálové příjmy 950 000,00 960 000,00 2 277 000,00 Přijaté transfery 92 600,00 419 102,51 96 100,00 Financování z bú 0,00 5 496 623,96 0,00 VÝDAJE CELKEM 6 390 565,00 12 510 630,99 9 205 000,00 t h běžné výdaje 6 162 465,00 9 312 086,29 6 756 643,00 z o O kapitálové výdaje 228 100,00 3 198 544,70 2 448 357,00 Saldo příjmů a výdajů 950 000,00 950 000,00 950 000,00 Financování -950 000,00 -950 000,00 -950 000,00
<br> Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023
<br> Důvodová zpráva k náv...

Načteno

edesky.cz/d/5791504

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz