« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Hospodářská politika | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 28.11.2022 Datum do: 19.12.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 634,v odboru 37 – Hospodářská politika,odd.3702 – Makroekonomické analýzy,v oboru služby: 1.Finance se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
obor služby:  1.Finance
Charakteristika vykonávaných činností
zpracovávání komplexní analýzy a predikce v oblastech měnové politiky,měnových kurzů,úrokových sazeb a finančních trhů;
podílení se na analýzách a predikcích hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky;
participace na zpracování hlavních výstupů a publikací odboru,zejména pak na Makroekonomické predikci ČR,makroekonomické části v rozpočtové dokumentaci státního rozpočtu,státního závěrečného účtu,pololetního hodnocení státního rozpočtu a Konvergenčního programu ČR;
koordinace činnosti a participace na vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.V tomto směru zabezpečení spolupráce s Českou národní bankou; 
spolupráce na přípravě podkladů projednání pracovní skupiny Ekonomického prognózování Evropské komise;
tvorba a prohlubování metodik makroekonomických analýz a predikcí,spolupráce při tvorbě a aplikování makroekonomických modelů;
vytváření ad XXX ekonomických analýz. 
Nabízíme
pružná pracovní doba <,>
příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok <,>
adaptační proces pro nové zaměstnance <,>
odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva <,>
možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka <,>
možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál <.>
Požadavky
Zákonem stanovené požadavky:
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem stá...

Načteno

edesky.cz/d/5791382


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz