Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 02. 2023 Koordinátor/koordinátorka auditů v odboru Auditní orgán
02. 02. 2023 Auditor/Auditorka v odboru Auditní orgán
02. 02. 2023 Odborný referent pro plnění práv a povinností státu jako akcionáře
02. 02. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-605/2023/73-5
01. 02. 2023 Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. s odpovědností za oblast rozvoj a správa majetku
31. 01. 2023 Expert/ka v oblasti daně z příjmů fyzických osob
31. 01. 2023 Právník/právnička v samostatném oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
30. 01. 2023 Auditor/auditorka v odboru Auditní orgán
30. 01. 2023 Administrátor/ka veřejných zakázek
30. 01. 2023 Expert/ka v oblasti záležitostí EU a mezinárodních vztahů
30. 01. 2023 Kontrolor/kontrolorka veřejnosprávní kontroly
30. 01. 2023 Juniorní analytik pro oddělení Revize výdajů
27. 01. 2023 Vrchní ředitel sekce Daně a cla
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-34089/2022/73-9
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-34699/2022/73-9
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-32352/2022/73-9
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-563/2023/73-5
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-28912/2022/73-13
27. 01. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-32902/2022/73-9
26. 01. 2023 Výběrové řízení na člena/členku představenstva společnosti MERO ČR, a.s. s odpovědností za úsek strategického rozvoje
26. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
25. 01. 2023 Právník/právnička do oddělení Podpora exportu a společnosti strategického významu
24. 01. 2023 Seniorní analytik pro oddělení Revize výdajů
23. 01. 2023 Auditor/Auditorka v odboru Auditní orgán
23. 01. 2023 Vedoucí oddělení Revize výdajů
19. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 01. 2023 Právník/právnička v oddělení Odškodňování
18. 01. 2023 Právník/právnička v oddělení Náhrady škody a likvidace pohledávek
18. 01. 2023 Specialista back office v oddělení Správa a vypořádání finančních operací
17. 01. 2023 Právník/právnička v oddělení Odškodňování
17. 01. 2023 Odborný referent/ka v oblasti odstraňování ekologické zátěže
17. 01. 2023 Právník/právnička v oddělení Regulace hazardu
17. 01. 2023 Ekonomický analytik/analytička
17. 01. 2023 Auditor/auditorka ESIF v odboru Auditní orgán
13. 01. 2023 Právník/Právnička v samostatném oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
13. 01. 2023 Právník/Ekonom v oddělení Správní činnosti v oblasti celnictví
13. 01. 2023 IT pracovník – koncepce, strategie, projektové řízení, správa SW
13. 01. 2023 Kontrolor/ka veřejnosprávní kontroly
12. 01. 2023 Expert/ka v oblasti mezinárodního zdaňování příjmů
12. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 01. 2023 Expert/ka v oblasti FinTech
12. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 01. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy
10. 01. 2023 Vedoucí oddělení Výběrová řízení
06. 01. 2023 Vrchní ředitel sekce Právní
06. 01. 2023 Vrchní ředitel sekce Majetek státu
06. 01. 2023 Vrchní ředitel sekce Finanční trhy

XML