« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení – silnice III/43610 Veselíčko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-silnice III43610 Veselíčko.pdf
at:.?; W355i:-
<br> Fracovni místo v úseku mimn křižovatky
<br> cca 20m
<br> am („Z
<br> © Topu'š <.>
<br>.<.> *_*-5 A -.cz.“iše ili—TVG;
<br> PDZ,zu
<br> DDŠ Veselíčko — vybudování prostor pro děti s uloženou OV SHHÉČIIU43610
<br> žadatel : Rapas,spoi.s r.o <.>
<br> obec : Veselíčko datum : 10.11.2022
<br> A_/|_
<br> !|"qu znlul H ml“ S.P.D.CSN EN Iso gsm-zum Drvvozmm: Bilanská 1934 757 01 Kromě-“(Z moh kol.: 606777 "1 www nuda-.= Immanngumamu „.<.>.av
<br> XXXXXX XXXXX
Stanovení doprav. značení-silnice III43610 Veselíčko.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/24168/2022/4580
<br> Naše čj.: MU/24267/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 25.11.2022
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.48/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 11.11.2022 návrh Dětského domova se školou,základní školy a školní
jídelny,Veselíčko 1,IČO 702 59 895,751 25 Veselíčko 1,na stanovení přechodné úpravy provozu
na krajské silnici III/43610 na Veselíčku,z důvodu havarijního stavu stávající kamenné opěrné zdi
při provádění stavebních prací a s tím související částečná uzavírka silnice III/43610 <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 22.11.2022 pod čj.KRPM-156845-2/ČJ-2022-140806 a s majetkovým
správcem krajské silnice,tj.Správou s...

Načteno

edesky.cz/d/5791352

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz