« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - Návrh OOP - MÚP - zatížitelnost propustku HM-02P, Pod Palácem, Heř. Městec: MÚP na MK v ul. Pod Palá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-086983.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČO: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 090523/2022 ODP/Ši
Spis.Zn.: CR 086983/2022
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.5 V/20
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
Tel: XXXXXXXXX
E-mail: milan.sikl@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 24.11.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní
úřad dle ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na základě návrhu (žádosti) veřejnoprávní korporace
Město Heřmanův Městec (IČO 00270041),Havlíčkova 801,538 03 Heřmanův Městec (dále i
„navrhovatel“),ze dne 21.01.2022,vlastního zjištění a po projednání tohoto návrhu opatření
obecné povahy dle ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),s Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Pardubického kraje,Územním odborem Chrudim,Dopravním
inspektorátem (dále i „policie“),jako dotčeným orgánem státní správy v řízení při stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s ustanovením § 172 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.návrh opatření obecné povahy
spočívající ve
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci (dále i „MK“) v ulici Pod Palácem v obci
(místní části) Heřmanův Městec,a to v úseku propustku ev.č.HM-02P (situován cca mezi
č.p.222 a č.p.225 – viz příloha) <.>
<br> Předmětem návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - úprava
provozu na pozemních komunikacích...

Načteno

edesky.cz/d/5790380

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz