« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - výstavba kanalizace,ro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-077360.pdf
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 091725/2022 ODP/Šu
Spis.Zn.: CR 077360/2022 Šu
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 25.11.2022
<br> Veřejná vyhláška
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní
úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti
podané společností PP-GROUP.cz s.r.o.(IČO 28829913),se sídlem Pasecká 378,539 44 Proseč <,>
kterou na základě plné moci ze dne 22.08.2022 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o.(IČO
08963215),se sídlem Píšťovy 821,537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“),dne 03.10.2022,a
písemného vyjádření Policie České republiky,Územního odboru Chrudim,Dopravního
inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j.KRPE-73985-2/ČJ-
2022-170306 ze dne 19.08.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky číslo
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu
provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných,světelných signálů a
dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka <.>
<br> 2.Na pozemní komunikaci: místní komunikaci (dále jen „MK“) v ulici Na Ohradě v obci
(místní ...

Načteno

edesky.cz/d/5790379

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz