« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Záměr - Nová nájemní smlouva č. NS/00900/2022/OHS, byt číslo 5, Masarykovo náměstí 12, Říčany, LŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr - AL, Nájemní smlouva č. NS009012022OHS Masarykovo náměstí 13, byt číslo 3.pdf
Strana 1 z 1
<br> /2022
<br> pod č.e.: 380217 a č.j.350981/2022/MURI/OHS/1744 ze dne 13.11.2022,zastoupené
zástupcem vedoucího odboru správy majetku,pověřeným Radou města Říčany ze dne 9.7.2008
pod č.usn.č.08-13-023 k rozhodování o zveřejňování záměrů pronájmu,zveřejňuje záměr
obce:
<br> Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 2 + 1
<br> Město Říčany,IČ:240702 se sídlem Masarykovo nám.53/40,251 01 Říčany na základě
usnesení RMŘ č.19-03-020 ze dne 13.3.2019 uzavřelo dne 27.5.2019 jako pronajímatel
Nájemní smlouvu č.NS/00486/2019/OHS na pronájem bytu č.3 dispozice 2 + 1 ve 2.NP o
celkové výměře 52,75m2 na adrese Masarykovo náměstí 13,251 01 Říčany s panem AL bytem
251 01 Říčany jako nájemcem <.>
<br> Na základě žádosti pana AL o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 19.8.2022 a vzhledem
bezkonfliktního průběhu nájemního vztahu bude uzavřena nová Nájemní smlouva č <.>
NS/00901/2022/OHS na dobu nájmu 1 XXX s nájemným v souladu se Zásadami bytové politiky cena
nájmu pro preferované profese,byt nižší kategorie a to 85 Kč/m2/měsíc to je 4 483,75,-Kč/měsíc <.>
<br> V případě jakýchkoliv připomínek své dotazy směřujte na XXXXXXX XXXXXXXXX <,>
marketa.cremonini@ricany.cz,tel.: 722 978 196 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí odboru správy majetku
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5790043

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz