« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout , propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout , propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 25.11.2022 MČBTI7715/2022/Fis hity přílohy.2
<br> druh IIIHI |I|| IHMIIIIIHIMIIIH N
<br> b022e58321787b STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo že přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením % 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmět pronájmu: část pozemku p.č.353/1.k.ú.Město Brno,ostatní plocha,zeleň„ o výměře 170 m2 Účel pronájmu: zřízení restaurační zahrádky Doba nájmu: od 1.1.2023 na dobu neurčitou Podmínky pronájmu:.dodržování pravidel stanovených Správcem pozemku,Veřejnou zelení města Brna,<,> příspěvkovou organizací
<br> památkové rezervaci Brno zhlediska státní památkové péče
<br> \ \ Ly" m )( Jr;
<br> i\u MMF.-Fm vf <.>
<br> - „- -—' „ __v'“ _,- _,__ _.:— „h_w
<br> Hafan-nooo o uvedeném záměru a dalším postupu Vám posiovna Ing.Veronika Vomočiíorá,Odbor životního prostředí MIME.Kounicova 67.601 67“ Emo,rei.: 542174156,e-mail: vomoeilom.veronika©!n':1f1.r':)
<br> 2.prodej pozemku p.č.757 zahrada o výměře 817 m2 v k.ú.Černovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-moil: mrarova.marcelaQbmo.cz)
<br> 3 <.>
<br> č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br> prodej části pozemku p.č.12621230 ostatní plocha,zeleň o výměře 9 m2 v k.ú.Soběšice
<br> f.vvmz Dostanou—ímo A novem) STAVU Umm KATASTRU NEMOVITOSTI neuvo-dwi mw Now? gtav mm mmm Tm aun—f Forma-nád :: rumu milence právních vztahů.<.> DMJ.<.>.<.> “"“" FINE" ml- nm:-si luhů-„upnuty _ vrt-Mn.m:;mmugmmvu numi- muk <.>,_."?er Cšl |_ nyni-gsm,“ r i p?i-fitr“,<.> mm „Émín „_ „ “*“ “*“ *W "'"“ ““ WŠŠA m „2.3.<.> - „A ŽL" *“ 1 " “MII _ " „mime mm)-...

Načteno

edesky.cz/d/5789000

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz