« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
1
<br>
<br> Městys Maršovice
<br>
Obecně závazná vyhláška č.1/2022
<br> o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci
<br>
<br>
Zastupitelstvo městyse Maršovice se na svém zasedání dne 22.listopadu 2022 Usnesením
<br> č.086/2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm <.>
<br> d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec městys Maršovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání
<br> komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Úřad městyse Maršovice <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
<br> věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na
<br> území obce.1
<br> (2) Poplatníkem poplatku je2
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je3
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo
<br> b) vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka4 <.>
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5
<br> Čl.3
<br> Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.6
<br>
1 § 10j zákona o místních poplatcích
2 § 10i zákona o místních poplatcích
3 § 10n odst.1 zákona o místních poplatcích
4 § 10n odst.2 zákona o místních poplatcích
5 § 10p zákona o místních poplatcích
6 § 10o odst.1 zákona o místních popl...

Načteno

edesky.cz/d/5788986

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz