« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22.11.2022
1
<br>
Zápis
<br> z Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 22.listopadu 2022 od 19.00 hodin
sál Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: M.Ledvinka,M.Hulan,M.Jirota,M.Hašek,B.Ježek,H.Bačíková,M.Prodanová <,>
<br> D.Trmalová,T.Janoušek,M.Mašek
<br>
Omluveni: V.Novák
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: H.Bačíková
<br> Ověřovatelé zápisu: M.Prodanová,J.Jirota
<br> Do návrhové komise navrhuji: D.Trmalová,M.Ledvinka,T.Janoušek
<br>
pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 10 zastupitelů a zastupitelstvo je
<br> usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 11.listopadu 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 18.října
<br> 2022 byl řádně vyvěšen.K zápisu z tohoto zasedání vznesl námitku zastupitel XXXXXX XXXXX.Její
<br> projednání bude projednáno na počátku této schůze <.>
<br>
Návrh programu jednání:
<br> Námitka k zápisu z Ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Maršovice konaného
<br> dne 18.října 2022
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého řádného veřejného zasedání
<br> Prodej části pozemku p.č.1481 k.ú.Zderadice (oddělený pozemek p.č.1481/2
<br> k.ú.Zderadice
<br> Koupě části pozemků p.č.7 k.ú.Zderadice
<br> Koupě id.½ pozemků p.č.686/20 a 695/1 k.ú.Zderadice
<br> Pronájem nebytových prostor Maršovice 74 - bývalá prodejna
<br> Navýšení finančního příspěvku na provoz MŠ Maršovice
<br> Rozpočet MŠ Maršovice na rok 2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Maršovice na roky 2024 - 2025
<br> Rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2023
<br> Střednědobý výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2024 - 2026
<br> O...

Načteno

edesky.cz/d/5788985

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz