« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tenisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tenisová
□yyi MĚSTSK Á ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTIIhÍR Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 SPISOVÁ ZNAČKA: SZ UMČ P Í 5 579902022 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: ČJ.: ÚMČ P Í 5 58825/2022/OD/Fri VYŘIZUJE: Fričová TEL.: 281 003 609 FAX: 281 003 611 Potadovée Počet listů:ý E-MAIL: fricovae@pl 5.mepnet.cz DATUM: 25.11.2022 J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,věznění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích44) a § 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád44 ),na návrh ze dne 21.11.2022 a po písemném vyjádření zástupce Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRI 3 A-376384-l/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 24.1 1.2022 vydává podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,věty poslední,ve spojení s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,Praha 10 - Hostivař opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení 2x B28 sE13 text „datum záboru + Mimo stěhování44,Ix E 8c,dle potvrzené a odsouhlasené situace dopravního značení,které je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: komunikace: účel: termín: dle situace dopravního značení Tenisová 846/8,Praha 10 - Hostivař (u BD č.p.846/8) přistavení stěhovacího vozu od 17.12.2022 do 18.12.2022 Podmínky pro realizaci: a) Dopravní značení B 28 bude osazeno 7 dní předem.b) Umístění dopravního znač...

Načteno

edesky.cz/d/5788819

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz