« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - ZP N 31/2022 - pronájem části pozemku parc. č. 2824, k. ú. Braník.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_pronajmu_casti_pozemku_parc._c._2824_k._u._Branik.docx
Pořadové číslo: ZP N 31/2022
<br>
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
<br>
Městská část Praha 4 zveřejňuje podle § 36,odst.1 zák.č.131/2000 Sb.<,>
o hlavním městě Praze,v platném znění,tento záměr pronájmu
<br>
1) Předmět pronájmu:
· části pozemku parc.č.2824 o výměře 50 m2 z celkové výměry 5434 m2,ostatní plocha,jiná plocha,památkově chráněné území,v k. ú.Braník <.>
<br> 2) Podmínky pronájmu:
minimální výše nájemného činí 433 Kč/m2/rok
<br> 3) Písemná žádost zájemce:
bude na předepsaném formuláři odeslána na adresu: Úřad MČ Praha 4,odbor obecního majetku,odd.hospodaření s pozemky,Antala Staška 2059/80b,PSČ: 140 46,Praha 4,nebo doručena do podatelny úřadu,a to vždy v zalepené obálce nejpozději do:
dne 27.12.2022 do 12:00 hod <.>
<br> 4) Informace ohledně předmětu nájmu:
· část předmětného pozemku je určena pro umístění staveniště za účelem skladování stavebního materiálu pro opravu schodů a zídky u domu čp.791 ve vlastnictví fyzické osoby;
· informace podá ref.odd.hospodaření s pozemky XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Nedílnou součástí tohoto záměru jsou Obecné podmínky záměru a způsob podání nabídky a dále formulář žádosti o pronájem pozemku <.>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru obecního majetku
Úřadu městské části Praha 4
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
25.11.2022
<br> Sňato dne:
28.12.2022
<br>
<br>
<br> Příloha záměru
<br>
<br> Obecné podmínky záměru a způsob podání nabídky
<br> Žádost o nájem pozemku na základě záměru zveřejněného městskou částí Praha 4 musí být podána na předepsaném formuláři,který je součástí zveřejněného záměru <.>
<br> Mezi hodnocené nabídky nebudou zařazeny žádosti došlé po termínu pro zveřejnění a ty,které nebudou splňovat požadované náležitosti <.>
Písemná žádost zájemce,na předepsaném formuláři,bude odeslána na adresu: Úřad MČ Praha 4,odbor obecního majetku,odd.hospodaření s pozemky,Antala Staška 2059/80b,PSČ: 140 46,Praha 4,nebo doručena do podatelny úřadu v zalepené obálce nejpozději do dne a hodiny (datum doručení do podatelny ÚM...

Načteno

edesky.cz/d/5788792

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz