« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Návrh rozpočtu města Plzně na r. 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAVRH_ROZPOCTU_MESTA_PLZNE_NA_ROK_2023_A_STREDNEDOBEHO_VYHLEDU_ROZPOCTU.pdf 4 875,89 kB
Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 2 3 se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2024 - 2026 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ OBSAH strana Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů I – XXXII Seznam zkratek a pojmů XXXIII – XXXV TABULKOVÁ ČÁST: MĚSTO PLZEŇ Bilance hospodaření MP 1 – 4 Vztah vlastního města a MO 1 – 10 5 – 6 Převody mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO 7 – 8 VLASTNÍ MĚSTO Bilance hospodaření MMP 9 – 12 Příjmy v daném roce 13 – 20 Výdaje v daném roce 21 – 30 Přijaté transfery 31 Jmenovitý seznam běžných výdajů rozpočtu MMP 32 Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP 33 – 44 Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí Odboru investic 45 – 49 Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 50 – 51 Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 52 ROZPOČTY FONDŮ Fond rezerv a rozvoje 53 – 54 Fond životního prostředí 55 Fond sociální MMP 56 Fond sociální MPOL 57 Fond oprav Sylván 58 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 59 – 60 ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení 61 Zadlužení města Plzně 62 MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO 1 - 10 63 – 76 PŘÍLOHY Obsah závazných ukazatelů příjmů,výdajů a financování ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby 77 – 79 I 1.VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2023 1.1 Právní normy Rozpočet města Plzně na rok 2023 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:  zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích  zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní  vyhláška MF ČR č.412/2021 Sb <.>,o rozpočtové skladbě  vyhláška statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města 1.2 Interní normy Směrnice schválená Radou města Plzně,která stanovuje základní pravidla a odpovědnosti při sestavování,schvalování a vyhodnocování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města:  QS 61 – 30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně Dokument schválený Radou města Plzně upřesň...
NAVRH_ROZPOCTU_MESTA_PLZNE_NA_ROK_2023_A_STREDNEDOBEHO_VYHLEDU_ROZPOCTU_vyves.pdf 149,50 kB
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ NA ROK
<br> 2023 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
<br> ROZPOČTU V LETECH 2024 – 2026
<br>
Písemné p ř i p o m í n k y k návrhu rozpočtu mohou
<br> být zaslány do kanceláře sekretariátu primátora města
<br> Plzně Mgr.Romana Zarzyckého,náměstí Republiky 1 <,>
<br> 306 32 Plzeň nebo do kanceláře sekretariátu ředitelky
<br> ekonomického úřadu Ing.Hany Kuglerové,MBA <,>
<br> Škroupova 5,306 32 Plzeň nejpozději do 8.prosince
<br> 2022 <.>
<br>
Odkaz na zveřejnění v el.podobě Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Odkaz na umístění návrhu rozpočtu na
internetových stránkách
http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-
dokumenty/rozpocet/.aspx
Odkaz na el.úřední desku
http://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-
uredni-deska/vlastni/
<br>
Škroupova 5,u vrátnice
(v provozních hodinách budovy)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-11-25T10:36:13+0100
Ing.XXXX XXXXXXXXX XXbdbXXXebXXXXXXdXdXXXceXXXddXcXXXfXXeXX

Načteno

edesky.cz/d/5788703

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz