« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší - zahájení zjišťovacího řízení EIA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA_-_zahajeni_ZR_-_kategorie_II_-_CTPark_Plzen_-_Kasarny_Zatisi.pdf 125,04 kB
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/19241/22
Spis.zn.: ZN/4136/ŽP/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 196
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 23.11.2022
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii II
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č.3 k zákonu
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),záměru
<br> „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší“
<br> podle § 6 odst.7 zákona a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona <.>
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet,na úřední desce současně s upozorněním,že každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje do 30dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce kraje.Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2
zákona nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst.2
zákona o vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz),popř.písemně,o dni vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené
správní úřady ve smyslu § 6 odst.8 zákona o zaslání vyjádření...
1_-_Oznameni_zameru_-_CTPark_Plzen_-_Kasarny_Zatisi_EIA.pdf 4 128,99 kB
Zhotovitel: Valbek,spol.s r.o <.>,středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň HIP: Ing.XXXXXXXXX XXXXX Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Zak.číslo XXPLXXXXX Zodp.projektant: Ing.XXXXXX XXXXXXX Datum XX/XXXX Tech.kontrola: Ing.XXXXXXXXX XXXXX Stupeň Oznámení Akce Počet XX x AX „CTPark Plzeň – Kasárny Zátiší“ Měřítko - Č.přílohy Paré 01.Zhotovitel: Valbek,spol.s r.o.Vaňurova 505/17 460 01 Liberec III- Jeřáb Oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí „Oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí v členění dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb.“ Objednatel: CTP Invest spol.s r.o.CTPark Humpolec 1571 396 01 Humpolec Strana 2/76 Oznámení záměru dle z.č.100/2001 Sb.01.Textová část 22PL32001 „CTPark Plzeň – Kasárny Zátiší“ OZNÁMENÍ PRO ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění Obsah Oznámení: 01 Oznámení – Textová část 02 Rozptylová studie 03 Hluková studie 04 Dendrologický průzkum 05 Biologický průzkum 06 Dopravní posouzení 07 Vydaná stanoviska a rozhodnutí DOSS 08 Situační výkresy 09 Elektronická příloha na DVD 01.Oznámení – Textová část Listopad 2022 22PL32001 Strana 3/76 Oznámení záměru dle z.č.100/2001 Sb.01.Textová část 22PL32001 Obsah ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 B.ÚDAJE O ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8 B.I.Základní údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5788702

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz