« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 167 - K - Štěpánská, 16.12.22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

167_-_K_-_Stepanska_161222.pdf
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor [_ Ostrovy s.r.o.Terronská 873! 3 Bubeneč 160 00 Praha 6 27232948 KryštofKodl 737684897 J Č.j.Vyřizuje ! linka Datum UMCPl 496937/2022/OPVP/167/SD Barbora Soldátová/345 24.1 1.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 14.11.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Stěpánská v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.rn.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA—l758-1/ČJ—2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladní velikostí.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vn imání dopravní situace <.>
<br> Úřad mění:—ké části Praha 1
<br> Vodičkova 13,...

Načteno

edesky.cz/d/5788018

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz