« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Žádost o vyvěšení věřejné vyhlášky HPS 2020 -2021 - nemovitost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HPS_2021_nemovitosti_-_VV_podepsana_digi_2_.pdf
Magistrát města Kladna
Odbor finanční – oddělení daní a poplatků
<br>
<br> Kontaktní spojení:
<br>
Tel: +420 312604352 E-mail: vera.hodanova@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Kladno,Odbor finanční - správce místních poplatků,podle ustanovení § 49
a § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že
<br>
od 05.12.2022 do 03.01.2023
<br> je u správce poplatku,v budově Magistrátu města Kladno,dveře č.007 dle aktuálních úředních
hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF/7833/22-2,kterým je
<br>
VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK
za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů (nemovitost,stavba bez FO s přïhlášeným
pobytem)
<br>
za zdaňovací období 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě
splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č.02/19 o místních
poplatcích <.>
<br> V Kladně dne 22.11.2022
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Oddělení daní a poplatků
Magistrátu města Kladno
<br>
Datum vyvěšení: 05.12.2022
Bude sejmuto: 03.01.2023
Datum skutečného sejmutí:
<br>
<br>
2022-11-23T15:04:48+0100
XXXXXX XXXXXXXXX
HPS_2020_nemovitosti_-_VV_podepsana_2_.pdf
Magistrát města Kladna
Odbor finanční – oddělení daní a poplatků
<br>
<br> Kontaktní spojení:
<br>
Tel: +420 312604352 E-mail: vera.hodanova@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Kladno,Odbor finanční - správce místních poplatků,podle ustanovení § 49
a § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že
<br>
od 05.12.2022 do 03.01.2023
<br> je u správce poplatku,v budově Magistrátu města Kladno,dveře č.007 dle aktuálních úředních
hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF/7810/22-2,kterým je
<br>
VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK
za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů (nemovitost,stavba bez FO s přïhlášeným
pobytem)
<br>
za zdaňovací období 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě
splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č.02/19 o místních
poplatcích <.>
<br> V Kladně dne 21.11.2022
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Oddělení daní a poplatků
Magistrátu města Kladno
<br>
Datum vyvěšení: 05.12.2022
Bude sejmuto: 03.01.2023
Datum skutečného sejmutí:
<br>
<br>
2022-11-24T08:38:26+0100
XXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5788016

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz