« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 11 vývěska VM Cheb.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 116681/2022 V Chebu dne 23.11.2022
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje na základě podaných žádostí ve smyslu ustanovení § 39 odst.1)
<br> zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po projednání Vedením města Chebu dne 22.11.2022 – zápis č.48/22,záměr na prodej
<br> hmotné nemovité věci – pozemku ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br> katastrální území Cheb
<br>
<br> pozemek p.č.527/21 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 92 m2
<br>
<br> Bližší informace podá referentka oddělení nemovitostí odboru majetkoprávního Městského
<br> úřadu Cheb B.Brychová,číslo telefonu 354 440 192,e-mailová adresa brychova@cheb.cz <.>
<br>
Nabídky nebo připomínky ke zveřejněným záměrům doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 nejpozději do 27.prosince 2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 25.11.2022
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1

Načteno

edesky.cz/d/5787809

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz