« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                    77/2022 Druh práce specialista/specialistka přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 21.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1605.pdf
%č
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> III 11111(1 11111111 IlIIlIIlIlI111I liii 111111111111
=movas83z„sco
<br> Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy Č.77/2022
<br> Druh práce:
<br> Popis pracovní činnosti:
<br> Odbor magistrátu:
<br> Místo výkonu práce:
<br> specialista/specialistka přípravy a realizace dopravních a/nebo
pozemních staveb
<br> komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí,která
<br> zahrnuje zejména:
<br> - přípravu podkladů pro rozpočtové zajištění investic a s nimi související
projektové,technické,provozní,obchodní a organizační přípravy
<br> - přípravu,nebo koordinaci investičních záměrů a jejich následné
vyhodnocení
koordinaci zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek
a obchodních smluv,účast na jejich vyhodnocení
<br> - dozorování průběhu přípravy projektové dokumentace a následné
<br> realizace dopravních a/nebo pozemních staveb
- prověřování a zajištění úpinosti projektových dokumentací
- účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic
<br> a přebírání prací
- zajištění řešení odstranění nedostatků v průběhu realizace a po
<br> dokončení
- koordinaci dodavatelů
<br> dále se také jedná o:
<br> - spolupráci a řešení případných rozporů s dotčenými orgány státní
správy a organizacemi
<br> - koordinaci zpracování odborných technických posudků
- přípravu podkladů pro vypořádání majetkoprávních vztahů zpracování
<br> materiálů pro jednání orgánů města
- evidenci a přípravu podkladů pro zavedení investic do majetku města
- pinění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem práce
<br> investiční
<br> území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu n...
1605 Stupnice platových tarifů.pdf
ĺ/9a7//YJ7I4"?Qy1
<br> Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
<br> Platový
stupeň
<br> praxe
Platová třída
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br> 1 dolroku 12140 13040 13990 15020 16130 17350 18680 20130 21710 23390 25280 27250 29410 31770 34340 37130
<br> 2 do 2let 12510 13460 14450 15540 16720 17970 19320 20850 22440 24220 26160 28200 30460 32890 35570 38460
<br> 3 do 4let 12920 13920 14930 16050 17270 18580 20000 21580 23250 25080 27130 29220 31550 34090 36850 39840
<br> 4 do 6let 13340 14360 15450 16590 17880 19230 20700 22330 24060 25980 28070 30230 32660 35300 38190 41280
<br> 5 do 9let 13810 14850 15970 17160 18480 19890 21420 23120 24910 26890 29060 31330 33840 36570 39560 42760
<br> 6 do 12 let 14280 15350 16490 17740 19120 20560 22170 23950 25780 27820 30100 32450 35050 37870 40980 44300
<br> 7 doiSlet 14740 15890 17070 18360 19770 21290 22930 24780 26720 28820 31180 33620 36300 39250 42460 45910
<br> 8 do 19 let 15240 16420 17660 18980 20460 22030 23720 25650 27660 29840 32280 34840 37610 40660 44030 47580
<br> 9 do 231et 15750 16970 18260 19640 21180 22800 24570 26550 28630 30910 33420 36070 38970 42160 45620 49310
<br> 10 do 27 let 16320 17570 18890 20320 21930 23600 25400 27500 29660 32000 34620 37380 40390 43670 47290 51080
<br> 11 do 32 let 16850 18140 19550 21030 22710 24440 26340 28510 30720 33170 35880 38720 41840 45270 49000 52980
<br> 12 nad 321et 17440 18780 20230 21750 23510 25290 27260 29520 31820 34370 37170 40120 43370 46910 50770 54920
PŘIHLÁŠKA.docx
Statutární město Ostrava Přihláška
do výběrového řízení
<br> Smlouva
<br> magistrát
<br> Přihláška do výběrového řízení
na obsazení pracovního místa
v rámci Magistrátu města Ostravy č.     /     
<br>
Druh práce/odbor: (pracovní místo)
     
<br> Titul,jméno a příjmení:
     
<br> Datum a místo narození:
     
<br> Státní příslušnost:
     
<br> Adresa trvalého pobytu:
     
<br> Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
     
<br> Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
     
<br> Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě?
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost <.>
<br> ☐ z inzertního portálu (jobs.cz,jobdnes.cz,k+ portál aj.)
☐ z kariérních stránek www.fajnovepracoviste.cz
☐ z webových stránek Magistrátu města Ostravy
☐ ze sítě LinkedIn
☐ z jiného zdroje:      
<br>
<br> Datum:
<br>
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br> ☐ ANO / ☐ NE (telefonní číslo):      
<br> ☐ ANO / ☐ NE (email):      
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava,IČO: 00845451,personálnímu oddělení,a to v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informová...

Načteno

edesky.cz/d/5787806

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz