« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Vnější vztahy a komunikace | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 24.11.2022 Datum do: 14.12.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3753,v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace,odd.7402 – Komunikace s věřejností,v oborech služby: 22.Legislativa a právní činnost a 26.Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: leden až únor 2023
obory služby:  22.Legislativa a právní činnost a 26.Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
termín pro podávání přihlášek do: 14.prosince 2022
Charakteristika vykonávaných činností
komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností z oblasti poskytování informací veřejnosti,zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
posuzování přijatých žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,z hlediska jejich formální a věcné správnosti a navrhování postupu jejich vyřízení;
příprava a tvorba rozhodnutí a jejich odůvodnění ve správním řízení ve věcech poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.;
spolupráce s ostatními útvary ministerstva při vyřizování žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.; 
příprava podkladů pro komisi pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutí ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.;
administrativní zajišťování činností komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutí ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.;
provádění lektorské činnosti pro potřeby Ministerstva financí; 
příprava podkladů pro zpracovávání vnitřních předpisů v oblasti poskytování informací veřejnosti;
zpracovávání výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č.106/1999...

Načteno

edesky.cz/d/5787594

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz