« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023
Město Lipník nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br>
<br>
<br>
<br>
Pro jednání ZM
<br> 2022-12-13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Předkládá:
Ing.XXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru finančního
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> ZM po projednání schvaluje rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023 dle příloh č.1
a č.2 ve výši:
<br>
 příjmy 227 175,0 tis.Kč
<br>  výdaje 222 776,0 tis.Kč
<br>  financování 4 399,0 tis.Kč
<br>
<br>
Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2023
<br> Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2023 byl sestaven v souladu:
<br>
 se Zásadami pro sestavování rozpočtu města Lipník nad Bečvou schválenými
Zastupitelstvem města Lipník n.B.(dále jen ZM),usnesení č.304/2004 – ZM 11,ve
znění dodatků č.1-5 <,>
<br>  se Střednědobým výhledem rozpočtu města Lipník n.B.na roky 2023 až 2025
schváleným ZM,usnesení č.485/2021 – ZM 20 <,>
<br>  s usnesením Rady města Lipník n.B.(dále jen RM) č.1914/2022 – RM 62,kterým byl
pro sestavení návrhu rozpočtu města Lipník n.B.na rok 2023 schválen objem
provozních výdajů vyšší o 5 % než bylo ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 <.>
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2023 je předkládán jako přebytkový (dle § 4 odst.4 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů),tzn <.>,že některé příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů
z předchozích let:
<br>
 příjmy 227 175,0 tis.Kč
<br>  výdaje 222 776,0 tis.Kč
<br>  financování 4 399,0 tis.Kč
<br>
<br> Daňové příjmy
Letošní daňové příjmy budou dle predikce Ministerstva financní ČR v součtu meziročně vyšší
o 13,4 %.Také pro rok 2023 lze očekávat další růst,a to s ohledem na aktuálně vysokou
inflaci a různé příspěvky a kompenzace od státu v souvislosti s vysokými cenami energií.Do
schváleného rozpočtu na rok 2023 bude zapojena částka 167 873,2 tis.Kč,což je o 23,8 mil <.>
Kč víc...

Načteno

edesky.cz/d/5787548

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz