« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Změna smlouvy o výpůjčce ev. č. 0466/2020/VYP/OMI ze dne 07.12.2020 uzavřením dodatku č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0466.pdf (491.8 kB)
lij Beroun
Město Beroun
Městský úřad
Odbor majetku a investic
<br> OZNÁMENÍ
č.128/2000 Sb.Město Beroun zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona
<br> o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr
<br> změnit:
<br> uzavřením dodatku č.2 smlouvu o výpůjčce ev.č.0466/2020A/YP/OMI ze dne 7.12.2020 <,>
ve znění dodatku č.1 ev.č.0565/2021 AA^P/OMI ze dne 30.12.2021,na výpůjčku prostor
o výměře 33,44 m2 a části zázemí náležícího k těmto prostorám o výměře 8,84 m2 (celkem
42,28 m2),nacházejících se v přízemí budovy č.p.111 Domova penzionu pro důchodce na adrese
Na Parkaně 111,Beroun-Město,která stojí na pozemku p.č.st.5961 vk.ú.Beroun.Předmětem
dodatku bude prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce o 1 rok,tj.do 31.12.2023 <.>
<br> Upozornění:
Vyjádření a nabídky k záměru lze zaslat poštou na adresu: Městský úřad Beroun odbor majetku a
investic,Husovo nám.68,266 43 Beroun-Centrum,nebo předat osobně do podatelny MěU Beroun
tak,aby bylo doručeno nejpozději do 12.12.2022 <.>
<br> Městský úřad Beroun
odbor majetku a investic
<br> r11-
<br> Ing.XXXXXX XXXX
vedoucí odboru Majetku a investic
<br> K vyvěšeni na 15 dní podle § 39 žák.č.128/2000 Sb.o obcích
Vyvěšeno: 25.11.2022 Sejmuto:
<br> ;5-11-2022
<br> Adresa úřadu:
Husovo nám.68
266 Ol Beroun-Centrom
<br> Tel.:+420 311 654 lil
Fax:+42031) 621242
<br> e-mail: posta@muberoun.cz
1Č: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Načteno

edesky.cz/d/5787514

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz