« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Rozhodnutí č. 1079/22/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr vodního díla a veřejná vyhláška „Prodloužení vodovodního řadu, ul. Na Šancích, k. ú. Nová Bělá, 724 00 Ostrava".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1603.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> C.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> neuvedena
<br> 26.04.2022
~
<br> SMO/782481 /22/OZP/Sýk
~
<br> S-SMO/229263/22/OZP/ 11
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> bsykorova@ostrava.cz
<br> 22.11.2022
<br> iii imi m
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> nar.XX.XX.XXXX
<br> prostřednictvím
<br> Ing.Věry Menšíkové
<br> IC 4715 7674
<br> (DS)
<br> písemnost ev,č <.>
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> Za správnost
<br> III 111 111111111111111111
smoves832)898f
<br> li lo
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> ĺ'1
24 -11-2022
<br>.Gabriela Kaz
<br> souběžně zveřejněna na inter
<br> ROZHODNUTÍ Č.1079/22NH
<br> o společném povolení,kterým se schvaluje stavební záměr vodního díla a veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný
<br> vodoprávní úřad dle ust.§ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a dle ust.§ 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust.§ 15
<br> odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a dle ust.§ 15 odst.2 zákona Č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů,po provedeném řízení dle ust § 94j — ust.§ 94p zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")
<br> a dle ust.§ 115 odst.1 zákona Č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),a dle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> vydává
<br> společně povolení,kterým se stavebníkovi,kterým je Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX....

Načteno

edesky.cz/d/5787058

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz