« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - SO Mezihoří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO Mezihoří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
Svazek obcí Mezihoří,IČ 75070065,se sídlem Nemotíce 66,683 33 Nesovice
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2024 - 2025
<br> Pří'm _ Položka Rozpočet schválený: Rozpočet upravený Návrh rozpočtu na Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu na,y 2022 2022 rok 2023 na rok 2024 rok 2025 Nedaňové příjmy _2xxxyr 103 200 Kč; 103 200 Kč 103 200 Kč 128 200 Kč* 128 200 Kč Přijaté transfery 4xxx 578 200 Kč 1 096 200 Kč 534 400 Kč „ _ 534 40,0 Kč „.534400 Kč Příjmy & 3639 celkem 681 400 Kč 1 199 400 Kč 637 600 Kč 662 600 Kč 662—600 Kč Běžné výdaje 5xxx 681 400 Kč 876 500 Kč 662 600 Kč _ 662 600 Kč 662 600 Kč lnvestiční výdaje 6xxx 0 Kč 171 900 Kč 0 Kč* 0 Kč" 0 Kč* Výdaje & 3639 celkem _ 681 400 Kč 1 048 400 Kč 662 600Kč „_ 662 600 Kč 662 600 Kč Financování : účtu 8115 0 Kč -151 000 Kč 25 000 Kč ' 0 Kč 0 Kč
<br> Návrh výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce všech členských obcí po dobu od 28.11.2022 do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne:
<br> Sňato z úřední a elektronické úřední desky dne:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,předseda svazku
<br> Svazek obcí Mezihoří
<br> 683 33 Nemotíce 66 iČ- ?50 70 065

Načteno

edesky.cz/d/5786912


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz