« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - SO Mezihoří - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO Mezihoří - Návrh rozpočtu na rok 2023
Svazek obcí Mezihoří,Nemotioe 66,683 '33 Nesovioe'
<br> Telefon: 517 367 523
<br> Bankovní spojení: 354452420207/0100
<br> IČ: 75070065
<br> Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří IČO 750 70 065 na rok 2023
<br> Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf 3639
<br> Schodek rozpočtu' je kryt ze finanč.prostředků na účtu <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,předseda svazku
<br> Vyvěšeno na úřední a elektr.úřední desce obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sňato z úřední a elektronické úřední desky obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ' Rozpočtová Schválený Rozpočet po Návrh rozpočtu P_říjmy _ __ _ _ __ skladba i rozpočet r.2022 změnách r.2022 3 u_k 223 ' Transfer od obcí,_ st.fondů “| Pol.4xx5(_' : ' 578 200 Kč ' ' 1 096 200 Kč _ 534 400 Kč * _ P_říjmy z _pgskyt.služe_b _! S 3639 _10_3 209 Kč_._ 103 200 Kč _ __ : "103 200— Kč ? Jiřím _ _ __ __ Fejquň L'; _ 631400 Kc! ' 1'199400K'čl " smog—Kg Výdaje =| Mzdy _ _ 5011 ' ' 460 305? _ 460500 Kč 1“ ' _ 456000 kč 's_ociální pojištění _ 5031 __ “114 200 Kč : 114 200 K_č __ 112 500 Kč ' _Z_dravotní pojištění _ 5032 41 500 Kč »| 46 700 'Kč_ 41 000 Kč _ Povinné _poj_istné_ __ 5038 __ _ __2 2) kg,—_ _ 2 000 Kč _ _2 001 K5 _ _Z___dravotnický mater.* É _ _ 1 300 Kč 1 300 Kč _ _ __ __ 0 Kč _ Drobný dlouhod._m_ajetek _ _ 237 0 Kč | 176 100 Kč 0 Kč __ Materiál _ 5139 _4 009 Kč_'_ _ 4 000 Kč _ 4913) K_č_ ' P_oš_tovné _ 5161 _ _ _10_00 K_c _ 1 000 Kč __ _M_ 1Telefonní služby 5162 4 300 Kč__' 4 300 Kč___ 4300 Kč__ „| Služby p_e_n.ústavů _ 5163 2 500 Kč 2 500 Kč __ _ _1 500—Kč | Služby zpracována _ 5168 __ __8 800 Kč 8 8% _ ___ _8_30_0 K_č _.O_statní služby_ 516_9,„ __ 3 000 K:: 3 000 Kč _ _ 1_ 000Kč Programove vybavení,5172 5 500 Kč; _ 5 000 Kč > _ _0 Kč _ cestovné 5173 23—00 K_č,_ 8 100 K_č 3_ 000 Kč Pohoštěn_í _ _ 517_5_._ _ „3 000 Kč__ 3 090— Kč _____ _2 000 Kč_j _ ! O_statn_í výdaje _ ___|__5'1'7_9 500 _K_č*__ ...

Načteno

edesky.cz/d/5786801


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz