« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada – koordinátor/ka reportingu v oblasti fondů EU, v odboru řízení a koordinace fondů EU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_161.zip [ZIP, 2MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchního ministerského rady – koordinátora/ky reportingu v oblasti fondů EU,v odboru řízení a koordinace fondů EU
<br>
<br> Č.j.: MMR-75501/2022-94
<br> Datum: 23.listopadu 2022
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_161 vrchního ministerského rady – koordinátora/ky reportingu v oblasti fondů EU,v odboru řízení a koordinace fondů EU,v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.únor 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) zpracování a koordinace materiálů pro vládu ČR týkajících se implementace fondů EU;
<br> 2) příprava,koordinace a kompletace podkladů pro jednání vedení MMR a dalších platforem;
<br> 3) příprava podkladů pro jednání se zástupci Evropské komise;
<br> 4) koordinace zpracování zpráv a výstupů Národního orgánu pro koordinaci;
<br> 5) sledování a vyhodnocování pokroku implementace vybraného programu spolufinancovaného z EU fondů;
<br> 6) pravidelná příprava jednání pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci a jednání s Evropskou komisí (v anglickém jazyce);
<br> 7) komunikace s řídícími orgány programů a dalšími partnery <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef:1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz