« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, parkoviště u NS Billa,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, parkoviště u NS Billa,
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
Odbor dopravy
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHAJ5
<br> VyvůŘeno dna: Sejmuto dne: 1
<br> Počet
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 56881/2022
ČJ.: ÚMČ P15 58657/2022/OD/GMa
VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 003 611
E-MAIL: gabr iela.malecko va@praha 15.cz
DS: nkybvp5
DATUM: 23.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 77 odst,1 písm.c)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),a § 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně
závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 11.11.2022,a po písemném vyjádření dotčeného orgánu
Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj <.>
KRPA-10144-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 06.01.2022
<br> vydává
<br> v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) a s vyhláškou č.294/2015 Sb„ kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15 spočívající v umístění dopravního značení dle potvrzené
a odsouhlasené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření
<br> dopravní značení:
komunikace:
účel:
termín:
<br> 2x Z2 (zábrana pro označení uzavírky) dle situace DIO
účelová komunikace - parkoviště u NS Billa,ul.Hornoměcholupská,Praha 10
vánoční prodej ryb
19.12.2022-23.12.2022
<br> Podmínky pro realizaci:
a) Umístění dop...

Načteno

edesky.cz/d/5785977

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz