« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení - Garážový dům Poliklinika Střížkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1171_-_informace.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle
§ 22 písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zveřejňuje informaci
o obdržení oznámení záměru
<br> Garážový dům Poliklinika Střížkov
<br> Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona <.>
<br> Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy <,>
Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.428; informace na telefonním čísle
236 004 219) v termínu od 21.11.do 21.12.2022 <.>
<br> Oznámení je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia
pod kódem PHA1171 <.>
<br> Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy do 21.12.2022 <.>
<br>
<br> v z.Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky
<br>
<br> 2022-11-21T13:36:38+0000

Načteno

edesky.cz/d/5785960


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz