« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. prof. Urbana, Beroun-Město - 77749/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

77749.pdf (2.46 MB)
lij Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum:
23.11.2022
<br> Číslo jednací:
MBE/77749/2022/DOPR-
JaD
<br> VE
<br> Spisová značka:
01034/2022/DOPR/3
<br> ŘEJNÁ VY H L
<br> Vyřizuje / telefon:
Ing.Daniel Jaroš/
<br> ÁŠKA
<br> E-mail:
<br> doprava5@muberoun.cz
<br> OPATŘENI OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti
právnické osoby Berounská sportovní,a.s <.>,IČ : 256 27 406 se sídlem Na Ostrově 900,266 Ol Beroun-Závodí
a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského
kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-187526-2/ČJ-2022-010206 ze dne
26.07.2022
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> místních komunikacích (dále jen „MK") chodník „cesta" Plzeňská/prof.Urbana,č.: 171,ID komunikace:
335 a „cesta" od úl.prof.Urbana,č.172,ID komunikace: 336 - Beroun-Město.Uzavírka chodníku bude
z důvodu stavebních prací při stavbě skluzavky v obci Beroun <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření,které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4
příloha č.l) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace 4 třídy
• chodník (cesta Plzeňská/prof.Urbana,č.: 171,ID komunikace: 335) Beroun-Město
• chodník (cesta od úl.prof.Urbana,č.172,ID komunikace: 336) Beroun-Město
<br> Termín: od dne 30.11.2022...

Načteno

edesky.cz/d/5785851

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz