« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Blatná ul. Na Hřebeni (zákaz vjezdu vyznačených vozidel), Řečice (vyznačení křižovatky)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Blatná ul. Na Hřebeni (zákaz vjezdu vyznačených vozidel), Řečice (vyznačení křižovatky) (240.65 kB)
*MUBLX00CGSAJ*
MUBLX00CGSAJ
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 21.09.2022
Spisová zn.: MUBL 16200/2022/OD
Č.j.: MUBL 20146/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 24.11.2022
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako příslušný orgán státní
správy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,v platném znění (dále jen „zákon o silničním
provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1 písm.c),odst.5 zákona o silničním provozu
a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě žádosti
podané dne 21.09.2022 Městem Blatná,IČ: 002 50 996,třída T.G.Masaryka 322,388 01
Blatná (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-127597-2/ČJ-
2022-020706 ze dne 16.09.2022 <,>
<br> stanovuje
<br> Městu Blatná / Technickým službám města Blatné,s.r.o <.>
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br>
<br>
na místních komunikacích v místní části Řečice a na místních komunikacích ul.Na
Hřebeni a Bezdědovická v Blatné <.>
<br>
Předmětem stanovení místní úpravy provozu je následující doplnění a změna svislého
dopravního značení:
<br> a) Vyznačení křižovatky místních komunikací v místní části Řečice,pomocí dopravních
značek P 2 (hlavní pozemní komunikace) s dodatkovými tabulkami E 2b (tvar
křižovatky) a dopravní značky P 4 (dej přednost v jízdě) s dodatkovou tabulkou E 2b
(tvar křižovatky).Místní komunikace spojující Řečici se silnicí III/1738 bude vyznačena
<br>
Město Blatná
tř.T.G.Masaryka 322
388 01 Blatná
<br>
<br>
MUBL 20146/2022 -2-
<br>
<br> jako komunikace hlavní...

Načteno

edesky.cz/d/5785437

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz