« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Rozpočtová opatření 2022 schválená 23.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Změny rozpočtu schválené 23.11.2022
<br>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.48/22/Z
<br> ORJ ODPA XXX XXXXX položky Změna v Kč
<br> XXXX ÚZ XXXXX - dotace poskytovatelům soc.služeb -5 846 000,00
<br> 05 4350 5336 ÚZ 13305 – příspěvek na pobytovou službu -5 368 000,00
<br> 05 4351 5336 ÚZ 13305 – příspěvek na pečovatelskou službu -478 000,00
<br> Snižuje se v příjmech závazný ukazatel Přijaté transfery a ve výdajích závazný ukazatel ORJ 5 (Odbor
<br> sociální),ODPA 4350 (Domovy pro seniory) a ODPA 4351 (Osobní asistence,pečovatelská služba a
<br> podpora samostatného bydlení) <.>
<br>
Rozpočtové opatření č.49/22/Z
<br> ORJ ODPA XXX XXXXX položky Změna v Kč
<br> XXXX ÚZ XXXXX - dotace na volbu prezidenta – přípravná fáze +118 400,00
<br> 02 6171 5901 Finanční rezerva +30 000,00
<br> 04 6118 5139 ÚZ 98008 – materiál +21 400,00
<br> 04 6118 5164 ÚZ 98008 - nájemné +42 000,00
<br> 04 6118 5155 ÚZ 98008 – pevná paliva +10 000,00
<br> 04 6118 5161 ÚZ 98008 - poštovné +5 000,00
<br> 04 6118 5162 ÚZ 98008 – telefonní poplatky +10 000,00
<br> Zvyšuje se v příjmech závazný ukazatel Přijaté transfery a ve výdajích závazný ukazatel ORJ 2
<br> (Finanční),ODPA 6171 (Činnost místní správy) a ORJ 4 (Odbor správní a živnostenský úřad),ODPA
<br> 6118 (Volba prezidenta) <.>
<br>
Rozpočtové opatření č.50/22/Z
<br> ORJ ODPA XXX XXXXX položky Změna v Kč
<br> XX XXXX XXXX ORG 1112 – Vodovod Chlumská +190 000,00
<br> 06 2310 6121 ORG 1118 – Vodovod Habrová +36 000,00
<br> 06 2321 6121 ORG 1118 – Kanalizace Habrová +97 000,00
<br> 06 2212 6121 ORG 1118 – Komunikace Habrová -32 000,00
<br> 06 2219 6121 ORG 1118 – Chodník Habrová -12 000,00
<br> 06 3639 6121 Podíl na dotace -279 000,00
<br> Ve výdajích ORJ 6 (OMIR) se zvyšuje závazný ukazatel ODPA 2310 (Pitná voda) a ODPA 2321
<br> (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly) a snižuje se ODPA 2212 (Silnice),ODPA 2219
<br> (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) a ODPA 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené) <...

Načteno

edesky.cz/d/5785436

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz