« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Pozvání na 3. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 7. prosince 2022 v 9.00 hodin v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1602.pdf
V 'ĺ
P7 7/I 14
<br> Statutární město Ostrava
primátor
<br> POZVÁN Í
<br> na 3.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 7.prosince 2022 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne 24 -11- 2022
<br> sňata dne
<br> za sprěvnost Gabrieia Kozu
<br> souběžně zveřejněna na int
<br> Pozvánka
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
9.00 hod <.>
<br> 11.00- 11.30 hod <.>
<br> 11.30- 12.00 hod <.>
<br> 13.30 - 14.00 hod <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br> - zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu z 3.zasedání ZM
<br> - informace o ověření zápisu z 2.zasedání ZM
<br> - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> - přestávka
<br> - dotazy,připomínky a podněty občanů města
<br> - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> - přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických
<br> osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob
<br> s majoritním podílem města
<br> Předkladatelé Ing.XXXXXXXX XXXXXX,náměstek primátora,a Mgr.Zuzana Bajgarová <,>
náměstkyně primátora:
<br> 3.* Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů)
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Zásady pro poskytování peněžitého pinění fyzickým osobám,které nejsou členy zastupitelstva
<br> města
<br> 5.Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt „Nákup a dovybavení IT" pro
v
<br> potřeby činnosti společnosti Cerná louka s.r.o <.>
<br> 1/3
<br>
<br> Statutární město ostrava
primátor Pozvánka
<br> 6.Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu „Rekonstrukce studny S14,prameniště Ostrava
<br> - Nová ves" v rámci Národního programu Zivotní prostředí
<br> 7.Schválení Změny č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z...

Načteno

edesky.cz/d/5785272

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz