« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 23.11.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-36402/2022-930/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-36402_2022-930_4.pdf
Technická zpráva 1Název výkresu:
Paré číslo:Příloha číslo:
<br> Měřítko:
<br> Stupeň:
<br> Datum:
Číslo zakázky:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Technická kontrola:
<br> Název akce:
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> Navrhl / vypracoval: Kreslil / CAD:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> Objednatel:
<br> Dálnice D3,stavba 0306 Čekanice - Měšice
Úprava stávajícího dopravního opatření
<br> 10/2022
<br> 027-22
<br> RDS
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-36402/2022-930/4 <.>
<br>
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 1.1.Stavba
Název stavby: Dálnice D3,stavba 0306 Čekanice – Měšice
<br>
<br> Objekt: Úprava stávajícího dopravního opatření
<br>
<br> Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby
<br>
<br>
<br> 1.2.Objednatel
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56,145 05 Praha 4
IČ: 60469358
<br>
<br>
<br>
2.ÚVOD
<br> Předmětem zpracování této projektové dokumentace je návrh úprav stávajícího dopravního
opatření na dálnici D3 v úseku mezi křižovatkami Čekanice a Měšice.Jedná se o dopravní opatření pro
uzavření pravého pásu dálnice v místě připojení sousedních pozemků v km cca 78,700.Doprava je
v tomto místě,mezi přejezdy středního dělícího pásu v km 78,420 – 78,540 a 79,120 – 79,240,vedena
obousměrně v levém jízdním pásu ve dvou provizorních jízdních pruzích.V jednom provizorním jízdním
pruhu ve směru na České Budějovice a v jednom jízdním pruhu ve směru na Prahu.Protisměrné jízdní
pruhy jsou oddělené vodícími deskami umístěnými na stávající vodorovné dopravní značce č.V 2a <.>
<br> Vzhledem k tomu,že dopravní opatření je na dálnici instalováno i přes období zimní údržby a
ve stávajícím uspořádání neumožňuje průjezd vozidlům zimní údržby (dle R 49),byl zpracován tento
návrh úprav dopravního opatření k zajištění jejich průjezdu.Zásadní úprava spočívá...
MD-36402_2022-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018UOGO*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-36402/2022-930/4
MD/36402/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti DISK s.r.o <.>,IČO 610 65 579,se sídlem Menšíkovská 1239/10,160 00 Praha 6 (dále
jen „žadatel“),doručeného dne 15.11.2022,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru
bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-201576-2/OBP-2022 ze dne 16.11 <.>
2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D3 v souvislosti s akcí „Dálnice D3,stavba 0306 Čekanice–Měšice“ <.>
<br> Termín: do doby realizace pravého pásu
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Dálnice D3,stavba
0306 Čekanice–Měšice,úprava stávajícího dopravního opatření“ (DISK s.r.o <.>,10/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D3 je úprava stávajícího
dopravního opatření na dálnici D3 v úseku mezi křižovatkami Čekanice a Měšice.Jedná se
o dopravní opatření pro uzavření pravého pásu dálnice v místě připojení sousedních pozemků
v km cca 78,700 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5784904

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz