« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí - myslivost, rybářství a ochrana zvířat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí - myslivost, rybářství a ochrana zvířat
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
<br> Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti <,>
kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru (dále jen „uchazeč“)
vykonávat
<br>
▪ orientace v agendě myslivosti,rybářství nebo ochrany zvířat <,>
▪ zvládání konfliktních situací,psychická odolnost <,>
▪ schopnost jednání s lidmi <,>
▪ pečlivost a dobrá znalost práce na PC <.>
<br>
Výhody,ke kterým může být ve výběrovém řízení přihlédnuto:
<br> ▪ vzdělání v příslušném oboru <,>
▪ praxe na obdobné pozici nebo ve veřejné správě <,>
▪ znalost zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších
<br> předpisů,zákona č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání,ve znění
pozdějších předpisů a zákona č.99/2004 Sb.o rybářství,ve znění pozdějších
předpisů nebo zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru: fyzická osoba,která je
státním občanem České republiky (či cizí státní příslušník,který má v České
republice trvalý pobyt),která dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním
úkonům,je bezúhonná a ovládá jednací jazyk <.>
<br> Uchazeč doručí písemnou přihlášku v obálce označené „Výběrové řízení –
referent/ka odboru životního prostředí“ na podatelnu městského úřadu nebo
na adresu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám 137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,případně do datové schránky města se zaručeným
elektronickým podpisem,a to nejpozději do 08.12.2022 (včetně) <.>
<br> Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů; k přihlášce se připojí doklady uvedené v § 6 odst.4
téhož zákona (životopis,výpis z evidence Rejstříku trestů,ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání) <.>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno rovněž na oficiálních
stránkách města v síti Internet (www.bystriceph.cz).Vyhlašovatel si ...

Načteno

edesky.cz/d/5784763

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz