« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Trubín - 76675/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

76675.pdf (2.59 MB)
lij Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 23.11.2022 Číslo jednací: MBE/76675/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/143 Vyřizuje/telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mait: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti PO Technické služby a stavby Šestajovice a.s.se sídlem 9.května 141/1,250 92 Šestajovice,IČ: 28223802 v zastoupení POADSUM spol.s.r.o <.>,Lidická 7,273 51 Unhošť,IČ: 45144991 ze dne 18.11.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-285166-2/ČJ-2022-010206 ze dne 18.11.2022 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEIWNÍCH KOIVIUNIKACICH z důvodu výstavby chodníku v ulici Hlavní,silnice č.111/2363 v úseku dle schématické mapky (str.4).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (str.4) v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,a dáte dle podmínek realizace v tomto stanoveni.Komunikace: silnice č.111/2363 v k.ú.Trubín.Termín: 01.12.2022 - 30.12.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání (příp.uzavírky) silnice č.111/2363).Podmínky realizace: dopravní značky budou instalovány min.7 dnů před termínem akce P...

Načteno

edesky.cz/d/5784654

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz