« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v prostoru náměstí Svobody v Žatci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

49213-49220-MĚSTO ŽATEC-TIC-PROPOJ na náměstí Svobody 04-12 a 11-12-2022.pdf (372.2 kB)
1
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
Odbor dopravně správních agend
<br> náměstí Svobody čp.1,438 01 Žatec
<br>
NAŠE ZN SPIS: MUZAS 49213/2022
NAŠE ČJ.: MUZA 49308/2022/ODSA/St <.>
Oprávněné úřední osoby ke spisu:
referent: XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: stribrna@mesto-zatec.cz
vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
pracoviště odboru: třída Obránců míru 295
DATUM: 23.11.2022
<br> _______________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,na základě návrhu žadatele ze dne 22.11.2022: město Žatec,IČO: 00265781,náměstí
Svobody 1,438 01 Žatec,které v řízení na základě vydaného pověření ze dne 06.05.2022
zastupuje referentka odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Žatec sl.Sára
Tschischková,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského
ředitelství Policie Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu Louny (dále jen „Policie ČR,DI
Louny“),pod č.j.: KRPU-188941-5/ČJ-2022-040706-1-IB ze dne 16.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
stanovuje z moci úřední přechodnou úpravu silničního provozu:
<br>
<br>
v centru města Žatce: v prostoru na náměstí Svobody na propojce mezi
„šachovnicí“ a středovým dlážděným ostrůvkem s morovým sloupem
<br>
<br>
<br> spočívající ve vyparkování vozidel osazením dočasného dopravního značení č.B 29 „zákaz
s...

Načteno

edesky.cz/d/5784187

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz