« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis č. 2 zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 21.11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. rozpočtové opatření obce na rok 2022 (440.26 kB)
Vytištěno: 02.11.2022 20:1 1:04
<br> Shana 1 z 2
<br> Doklad č.R012022/003 Rozpočtové opatření č.3
<br> Připraveno dne 31.10.2022 Schváleno dne 31.10.2022
<br> XXX XXXX Uz
<br> XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 3111 6121 5169 5321 6127 5139 5175 5169 5192 5492 5171 5169 5169 5021 5492 5019 5021 5039 5139 5173 5175
<br> Obecníúňaďřkroušany
<br> 0000 0000 2321 3111 3419 3169 6111 6171 2321 2321 3113 3322 3399 3399 3399 3429 3429 3631 3123 3745 3745 4199 6115 6115 6115 6115 6115 6115
<br> 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 98187 9818? 98187 99187 99187 98187
<br> Rozpočtová položka
<br> NI transfery
<br> INV transfery
<br> Přijaté příspěvky ČOV MŠ služby vodné
<br> Sport — přijaté dary Živ.prostředí dary Ostatní příjmy z činnosti Prodej pozemků
<br> Kaly stavby
<br> Kaly ost.služby
<br> ZŠ NI dary
<br> Kulturní památky Kultura ostatní záležitosti Kultura pohoštění Kultura služby Ostatní činnost dary Zájmová činnost
<br> V0 opravy
<br> Ostatní odpad Veř.zeleň služby Veř.zelěň platy Sociální sl <.>
<br> Volby platy
<br> Volby ooo
<br> Volby pojistné
<br> Volby materiál
<br> Volby cestovné
<br> Volby pohoštění
<br> Důvod
<br> NI transfery
<br> INV transfery
<br> Přijaté příspěvky ČOV MŠ služby vodné
<br> Sport — přijaté dary Živ.prostředí dary Ostatní příjmy 2 činnosti Prodej pozemků
<br> Kaly stavby
<br> Kaly ost.služby
<br> ZŠ NI dary
<br> Kulturní památky Kultura ostatni záležitost Kultura pohoštění Kultura služby Ostatní činnost dary Zájmová činnost
<br> VO opravy
<br> Ostatni odpad Veř.zeleň služby Veř.zelěň platy Sociální 31 <.>
<br> Volby platy
<br> Volby OON
<br> Volby pojistné
<br> Volby materiál
<br> Volby cestovné
<br> Volby pohoštění
<br> 61 39 20 15
<br> 60 25 30
<br> 808,53 589,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15 10 73 121 21 —21 65
<br> 15 350...
Zápis číslo 2 (2.55 MB)
Obec Horoušany Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 21.11.2022 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 do 21:00 <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že přítomno je 8 členů zastupitelstva lz celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomno 8 členů zastupitelstva: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Omluven: XXX XXXXXXX,a tajemník: XXXX XXXXXX
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla určit zapisovatelkou lng.Petru Šenkapoulovou a ověřovateli zápisu Mgr.Evu Petrovou a XXXXX Bozenharda <.>
<br> Mgr.XXX XXXXXXX navrhla doplnit do bodu XX.Různé programu návrh darovací smlouvy mezi obcí Horoušany a Městskou částí Praha 20 <.>
<br> Usnesení č.1/212022 zastupitelstva obce Horoušany: Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva doplněny na základě návrhu Mgr.Evou
<br> Petrovou o bod 16.b a určuje zapísovatelkou zápisu lng.Petru Šenkapoulovou a ověřovateli zápisu Mgr.Evu Petrovou a XXXXX Bozenharda <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> X.2 <.>
<br> 10.11.12.13.14.15.16 <.>
<br> Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele <.>
<br> Horoušany ČOV — koncesní řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury —— vyběr provozovatele a stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy dle zákona o zadáváníveřejných zakázek.Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova — program 2021-2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realiz...

Načteno

edesky.cz/d/5783719

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz