« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - terénní úpravy Štíty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - terénní úpravy Štíty
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ A
VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> VITZABVD_322129
MUZB/58222/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> MAGNA Automotive Stity s.r.o <.>
Nádražní 100
789 91 Štíty
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/58222/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.51529/2022/Po
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sona.pobucka@muzabreh.cz
<br> DATUM: 22.11.2022
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> MAGNA Automotive Stity s.r.o <.>,Nádražní 100,789 91 Štíty <,>
kterého zastupuje Ing.XXXX XXXXXXXXX,Nový Malín XXX,XXX XX Nový Malín
(dále jen "žadatel") dne 13.10.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a 80 stavebního zákona,o změně využití území
<br> terénní úpravy Štíty
<br> na pozemku parc.č.463/12 v katastrálním území Štíty-město <.>
<br> Záměr obsahuje:
- pozemky,na kterých se bude ukládat zemina,leží mimo zastavěnou část obce Štíty.Jedná se o
ostatní plochu.Provedením terénních úprav dojde pouze k nové modelaci terénu,srovnání
povrchu a jeho celkové zvýšení <.>
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
<br> oznamuje
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZB/58222/2022/SVU Stránka 2 / 2
<br> Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:...

Načteno

edesky.cz/d/5783663

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz