« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Stanovisko k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Berounky 2021 - 2027", MZP/2022/710/4291, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 116964/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Berounky 2021 - 2027", MZP/2022/710/4291, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 116964/2022
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 18.listopadu 2022
Č.j.: MZP/2022/710/4291
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle § 10g
k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“
<br> Jako příslušný úřad Vám sdělujeme,že návrh koncepce „Plán dílčího povodí Berounky 2021 –
2027“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Na základě návrhu koncepce,vyjádření dotčených orgánů a dotčených územních
samosprávných celků,zpracovaného vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví a vypořádání doručených vyjádření vydal příslušný úřad stanovisko,které
Vám zasíláme v příloze <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o stanovisku na úředních deskách.Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 citovaného zákona
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku.Vyrozumění zasílejte elektronicky
na e-mailovou adresu: Jan.Hejhal@mzp.cz <.>
<br> Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP291K <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky
<br> Příloha
Stanovisko ke koncepci
<br>
<br>
<br> Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Mi...

Načteno

edesky.cz/d/5783549


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz