« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve Starém Hrozňatově, Cheb - č.j. MUCH 116780/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

116780 grafická příloha
<.> řv
116780 Návrh OOP - stanovení MÚP - B 13 + E 13 - MK C9 - Starý Hrozňatov, Cheb
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 116780/2022 Cheb 23.11.2022
Sp.Zn.: KSÚ 9818/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
krausova@cheb.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
návrhu města Cheb,IČ: 002 53 979,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,podaného dne 14.11.2022 na stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,kterým je
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.:
KRPK-91181/ČJ-2022-190206,ze dne 08.11.2022 a 22.11.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
připravil návrh opatření obecné povahy pro:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého dopravního
značení B 13 (Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) „19 t“ + E 13 (Text nebo
symbol) „JEDINÉ VOZIDLO 48 t“ na místní komunikaci III.třídy C9 umístěné na p.p.č.1568/7,k.ú.Starý Hrozňatov,obec
Cheb – dle přiloženého grafického návrhu dopravního opatření <.>
<br> Důvod: omezení zatížitelnosti mostu CH-10 přes Mohelnský potok...

Načteno

edesky.cz/d/5783542

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz