« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení SMO o záměru prodeje v katastrálním území: Stará Bělá, obec Ostrava. Lokalita: Pod Janíčkem. Zastupitelstvo města dne 16. 11. 2022 usnesením č. 0047/ZM2226/2 rozhodlo:o záměru města prodat:- část pozemku parc. č. 621/1 o výměře 35 m2, která je dle geometrického plánu č. 3913-72/2022 oddělena a nově označena, jako pozemek parc. č. 621/3 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Stará Běláa zároveň si zastupitelstvo města, vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1601.pdf
ůI7!7fi'24'9ĺj fĺ ‚áZ' ~ OZNÁMENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY O ZÁMĚRU PRODAT v katastrálním území: Stará Bělá,obec Ostrava lokalita: Pod Janíčkem Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost Cv.Č.; vyvěšena dne -i1- L0L2 sňata dno •.<.> ra Spr~~vno,t ~a~t ~ j,~a r~ozubov soubšžně d veřejněna na inter Zastupitelstvo města dne 16.11.2022 usnesením Č.0047/ZM2226/2 rozhodlo: o záměru města prodat: - část pozemku parc.Č.621/1 o výměře 35 m2,která je dle geometrického plánu Č.3913-72/2022 oddělena a nově označena jako pozemek parc.Č.621/3 v k.ú.Stará Bělá,obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu Stará Bělá a zároveň si zastupitelstvo města,vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit Uzemní informace k záměru prodeje: předmětný pozemek část parc.Č.621/1 {.<.> dle geometrické plánu č.3913-72/ 2022 nově označen jako pozemek parc.č.621/3 3 ~a 10:1 Povodí odry,sta -" •odnik Zveřejňuje: odbor majetkový Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX XXX/X O~ a ~ VÝKAZ o0saVA[HHo A N©v6Hc3 STAVU QOt,O KATASTRJ l4MToStf do38 1 861r ~ star Ok1rt ptrC tdt~ OW*; RrKpŇ íSnk iMeado Oaa@e+t fnre.Qsloin Vttra 10 Et1~ ~ 611e1trilkf DMh ortrt 1!~ NptMg+11►~ t1a/iktrl~tf t~tknlr: -• SNjnapr dNr1 Crt4a/ wlu*A ~ lnhgr:.t~ cvzíavv:.~1~,11Y~.~-~~1~~~ ~ 2533/2011.<.> ~ -„roz,~,~.~.<.> ~~~r~,<.>,<,> -r.~.~ oar 7.42022 Cnh 296/2022 ocac fl.<.> (,<.> 7-r L L i t~ t,~-/ t.f~ t tXsynourt oddD.rdi pa~>.rk 0►eÁeMoa► 1a~co s~l+ays od~ oanwlaaru Iorrt r nataroo~ *ar.*.w r pMw+AMxad o:+lakkrlaM thAit Y~t.<.> ►.<.>.<.> i~w.<.> ! Afae pikalt 3913-72/2022 1Fa411tl1' GIIIId ant11M[ t 1:1lMlokeM1 writ in9.KU pay 1Nut avyRuslr-.ca,<.> y lu aj,KP Ostrava PCP-94612022-807 2022.04.1213:02:56 +02'00' i!u#fMr 1ku) okU4D titr=I Y~ Ocrtllt '._ cp 0scrava-rl~sta ' 0090 0atrava 1:et.ozema Stera oe.aa ~Macovít t: Ostrova 9-4131 "a~1a~nl.*5ne.tl*5Q bals vs+k1000s vaa*0 1tl*5K t1 r tarttO a 4raneakrl vis.+laitalsl► nar9S kkea Rk1r4 00,o@aoMrA dc*5*ke out vit Ser.rmm souracnic

Načteno

edesky.cz/d/5783535

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz